Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει τη Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 (18:00 – 21:00) Σεμινάριο με τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», διάρκειας 3 ωρών και εισηγητές τους δικηγόρους Χάρη Μεϊδάνη και Αναστασία Ρήγα.
Στην εποχή της οικολογικής ευαισθητοποίησης και των αυξημένων απαιτήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, η αποθήκευση πράσινης ενέργειας αναδεικνύεται ως κομβικό στοιχείο για την επίτευξη της ενεργειακής αυτάρκειας και τη μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό μέλλον. Η ικανότητα να αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, προσφέρει τη δυνατότητα για μια πιο αξιόπιστη και σταθερή υποδομή ενέργειας.
Κρίσιμη στο πλαίσιο της αξιοποίησης του «εργαλείου» της αποθήκευσης, είναι και η οικονομική ενίσχυση των κατόχων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το καθεστώτος στήριξης των κατόχων περιχαρακώνεται από τον Ν. 4001/2011 και από την πρόσφατη ΚΥΑ 55948/1087/2023 για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αποθήκευσης. Ζητήματα όπως η διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών από την ΡΑΑΕΥ, οι συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον Διαχειριστή καθώς και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών αποθήκευσης, είναι μόνο μερικά από εκείνα που απαιτούν διεξοδική ανάλυση.
Οι επαγγελματίες του κλάδου, από νομικούς μέχρι τεχνικούς σύμβουλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,  μέσω του Σεμιναρίου θα αποκτήσουν τη συγκεντρωμένη γνώση, εμπειρία και τα εργαλεία που απαιτούνται για να προσαρμοστούν στις νέες πρακτικές που διαμορφώνονται. Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο 210 3678925 ή ηλεκτρονικά στο edu@nb.org.