Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 (18.00-21:00) και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 (18.00-21.00) Σεμινάριο με τίτλο «ENERGY COMPLIANCE: Πλαίσιο, εργαλεία και προκλήσεις συμμόρφωσης με το ειδικό δίκαιο της ενέργειας», διάρκειας 6 ωρών, με εισηγήτριες την Αλεξία Τροκούδη, Δικηγόρο Αθηνών, Group Manager, Corporate Holdings and Energy Regulation Legal Division στην HELLENiQ ENERGY Holdings SA και την Νάντια Σακελλαρίου, δικηγόρο Αθηνών και ιδρύτρια εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Στο σύγχρονο περιβάλλον της ενεργειακής ρύθμισης, οι ενεργειακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις που αντικατοπτρίζονται σε αυξημένες απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης. Το Σεμινάριο φιλοδοξεί να παράσχει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με τους κανόνες που βρίσκονται στον πυρήνα της κανονιστικής συμμόρφωσης, από την σκοπιά του ενεργειακού δικαίου, με έμφαση, αφενός, στο ρυθμιστικό υπόβαθρο που επικαθορίζει τους σχετικούς κανόνες και, αφετέρου, στα πρακτικά εργαλεία για την επίτευξη της συμμόρφωσης.
Στο Σεμινάριο που απευθύνεται τόσο σε νομικούς αλλά και σε λοιπούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, θα αναλυθούν πολυάριθμα επίκαιρα ζητήματα γύρω από το Energy Compliance. Οι ιδιαιτερότητες των ενεργειακών αγορών, ο ρόλος των ενεργειακών επιχειρήσεων, η «περίμετρος» της κανονιστικής συμμόρφωσης, Ο N 4001/2011, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1227/2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας («REMIT»), οι ειδικοί κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, κυρώσεις, μέτρα εξαναγκασμού αλλά και χρήσιμα πρακτικά εργαλεία, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα πραγματευτεί το Σεμινάριο.
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας στο 210 3678898.