Δύσκολη φαίνεται η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα, ιδίως στις αναδυόμενες χώρες, σύμφωνα με τον Prabaljit Sarkar, Director Επενδύσεων και Υποδομών στη Schroders.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις φαίνεται πως βρίσκονται σε έναν συνεχή «αγώνα» για τη μείωση των εκπομπών αυτών, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες για τους επενδυτές. 

Δύσκολη η απαλλαγή των Μέσων Μεταφοράς από τις εκπομπές άνθρακα

Ο τομέας των μεταφορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% κάθε χρόνο. Η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στα μέσα μεταφοράς είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο, κάτι που όπως φαίνεται γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο λόγω της αυξημένης ζήτησης που έχουν. Ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φτάσει τα 8,5 δισεκατομμύρια έως το 2030, τα 9,7 δισεκατομμύρια έως το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια έως το 2100. Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως τις επόμενες δεκαετίες η ζήτηση για μεταφορές θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι εκπομπές άνθρακα θα αγγίξουν περίπου το 60% έως το 2050.

Η χρήση ασφαλών και οικονομικά προσιτών τρόπων μεταφοράς με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί ένα σημαντικό έργο. Ακόμα όμως και αν αυτό υλοποιηθεί, ο στόχος για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο δεν φαίνεται ρεαλιστικός, καθώς οι εκπομπές άνθρακα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζονται πιο παρεμβατικές πολιτικές και τίθενται ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι. Παράλληλα, η αύξηση της συνεργασίας των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των εμποδίων και την επίτευξη του στόχου απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τους επενδυτές.

Τα τέσσερα βασικά θέματα και οι επενδυτικές ευκαιρίες

1. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Τα υποχρεωτικά πρότυπα οικονομίας καυσίμων επιταχύνουν τις βελτιώσεις που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών. Τα πρότυπα αυτά έχουν ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Παράλληλα, συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη νομοθετικών προτάσεων με την ονομασία «Fit for 55» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των καθαρών εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

2. Καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Στους τομείς όπου η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή, όπως η αεροπορία και η ναυτιλία, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα θεωρούνται απαραίτητα. Ο τομέας της ναυτιλίας προβλέπεται να απεικονίζει έως και το 10% του συνόλου των παγκόσμιων εκπομπών έως το 2050, ενώ ακόμη η ηλεκτροδότηση των πλοίων δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή. Τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα προσφέρουν μια πληθώρα λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα.

3. Διαχείριση της ζήτησης 

Η διαχείριση της ζήτησης των μεταφορών θα οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος προωθώντας πιο αποτελεσματικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς.  Στόχος είναι η χρήση πιο αποδοτικών τρόπων μετακίνησης, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα μη μηχανοκίνητα οχήματα.

4. Εξηλεκτρισμός

Στην πορεία για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα. Οι οδικές μεταφορές αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου τα 3/4 της παγκόσμιας ενέργειας μεταφορών. Ο εξηλεκτρισμός των οχημάτων παράλληλα με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς (πχ. περπάτημα, ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς) αποτελούν βασικές πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here