Όλες οι μελέτες και οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών επισημαίνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης χωλαίνει μονίμως εξαιτίας του μεγάλου ενεργειακού κόστους που τις επιβαρύνει. Ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, είναι καλός γνώστης των θεμάτων του υπουργείου καθώς ήταν τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΝΔ βρισκόταν στην αντιπολίτευση και είχε σηκώσει το βάρος τόσο της χάραξης πολιτικής, όσο και της τεκμηρίωσης και εκπροσώπησης σε θέματα ενέργειας.

Σήμερα ο κ. Σκρέκας έχει δρομολογήσει την παροχή κινήτρων στις μεγάλες βιομηχανίες καθώς και σε άλλους κλάδους, όπως ο Τουρισμός και η Εστίαση, ώστε να συνάπτουν απευθείας συμβόλαια (ΡΡΑ) με παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Είναι μία ακόμη προσπάθεια για να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που συρρικνώνει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Στην ουσία, αποσυνδέεται το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους από τη ΔΕΗ και τις διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες. Εντάσσεται στους στόχους για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανιών.

Με άλλα λόγια, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κινητροδοτεί τα διμερή συμβόλαια (ΡΡΑ) με παραγωγούς πράσινης ενέργειας στο πλαίσιο μιας πολιτικής στήριξης της βιομηχανίας που θα λαμβάνει υπόψη της και τους στόχους της χώρας για τη διείσδυση των ΑΠΕ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Διαμορφώνεται ήδη ένας ειδικός μηχανισμός σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. προκειμένου να είναι συμβατός με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Παίσιο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here