Οι αλλαγές στην Attica Bank θα περάσουν από δύο διαδοχικές φάσεις:

  1. Η μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε μετοχικά δικαιώματα
  2. Η απευθείας αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

Η ιδιωτικοποίηση της Attica Bank είναι το κεντρικό στοιχείο στο σχέδιο της διοίκησης της τράπεζας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Θεόδωρο Πανταλάκη, το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε δικαιώματα κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπολογίζεται μεταξύ 100 και 150 εκατ. ευρώ.  Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτών.

Τα δικαιώματα θα αγοραστούν από το Δημόσιο, έναντι μετρητών ή ομολόγων, και στη συνέχεια θα διατεθούν σε υφιστάμενους ή νέους μετόχους μέσω του Χρηματιστηρίου.

Προϋπόθεση για τη μερική ιδιωτικοποίηση της τράπεζας σε αυτή τη φάση είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μην ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον.

  • Με δεδομένο ότι ο ΕΦΚΑ, που ελέγχει ήδη το 32,34% της Attica Bank, πιθανολογείται ότι δεν θα αγοράσει τα δικαιώματα που του αναλογούν, προεξοφλείται η διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές.
  • Σε μείωση του ποσοστού του μέσω αυτής της διαδικασίας εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί και το ΤΜΕΔΕ, που ελέγχει σήμερα το 46,32% της Attica Bank.

Τα αδιάθετα δικαιώματα για τα οποία δεν θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον θα περιέλθουν στο Δημόσιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αποκτήσει μετοχές της τράπεζας, πιθανότατα μέσω του ΤΧΣ.

Ο τελικός «λογαριασμός» για το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου που θα μετατραπεί σε warrants θα προσδιοριστεί έως τα τέλη του μήνα με σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου, που θα πρέπει να εκδοθεί.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here