Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτηση των τριών νέων ακινήτων στον τομέα των logistics αξίας 38 εκατ. ευρώ, από την Pasal Development.

Τα στοιχεία προέρχονται από το ενημερωτικό της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης του βασικού μετόχου, της «STERNER STENHUS GREECE AB» του Ηλία Γεωργιάδη προς τους μετόχους της εισηγμένης που έχει περάσει λόγω της κρίσης από χίλια κύματα πρίν περάσει από την οικογένεια του Σωτήρη Θεοδωρίδη στον Ελληνα επιχειρηματία από τη Σουηδία.

Η εταιρεία λοιπόν έχει ήδη υπογράψει από τον περασμένο Αύγουστο το προσύμφωνο με καταβολή ‘’αρραβώνα’’ ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για την αγορά των 3 ακινήτων που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Πρόκειται για ακίνητα πλήρως μισθωμένα σε διάφορους μισθωτές συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 62.500 τετραγωνικών μέτρων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2020 σε συνδυασμό με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό (για τον οποίο υπάρχει ήδη έγκριση),  συμπληρώνοντας ουσιαστικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο των πέντε επενδυτικών ακινήτων συνολικής αξίας 31,77 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση της Sterner Stenhus στην εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του κ. Η. Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ο απώτατος ελέγχων του προτείνοντος, για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση στην ελληνική αγορά του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας που κατέχει ο ίδιος και οι 38 ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες . Η επιχειρηματική στρατηγική του κ. Η. Γεωργιάδη, εστιάζεται κυρίως σε ακίνητα Logistics καθώς και σε κοινωφελή κτίρια, όπως ενδεικτικά, σχολεία, νοσοκομεία ή άλλα κτίρια που στεγάζουν δημόσιους φορείς, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλα ακίνητα από τα οποία να προσδοκάται σταθερό έσοδο.

Οι σημερινές επενδύσεις του Προτείνοντος και των ελεγχόμενων εταιρειών του, στην Ελλάδα συνίστανται σε ακίνητα στο χώρο των Logistics καθώς και στο χώρο των σχολικών κτιρίων μέσω προγραμμάτων ΣΔΙΤ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της επιχειρηματικής του στρατηγικής, εκτός της αναζήτησης νέων επενδυτικών ακινήτων, θα εξεταστεί και η δυνατότητα εισφοράς στην εταιρεία μέρους ή/και του συνόλου των επενδύσεων σε ακίνητα του προτείνοντος στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων προτίθεται να υλοποιήσει τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας όπως αυτή έχει περαιτέρω εξειδικευτεί με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής του και των επιχειρηματικών του σχεδίων, ο προτείνων προτίθεται να υποστηρίξει την όποια προσπάθεια της εταιρείας για αναζήτηση πρόσθετων κεφαλαίων (μέσω τραπεζικού δανεισμού ή/και νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) ή/και μέσω χρηματοδότησης από εταιρείες ελεγχόμενες από τον όμιλο του Προτείνοντος.

Ήδη έχει ανακοινωθεί πρόθεση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και άντλησης τραπεζικού δανεισμού για την -εκτός των άλλων- χρηματοδότηση της πρόσφατης συμφωνίας για τα 3 νέα ακίνητα logistics.

Ειδικότερα, μέσα στο Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία

  • (α) του 20% των ανωτέρω τριών (3) ακινήτων logistics (αποθηκευτικών χώρων) που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας 38 εκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 80% θα αποκτηθεί με αγορά από την εταιρεία με καταβολή μετρητών, και (
  • β) του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «JPA A.E.» η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση δέκα (10) Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

Σημειώνεται ότι, η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων εξακολουθεί να τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις, η δε μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών τελεί υπό την αίρεση της λήψης σχετικών εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των αιρέσεων και εγκρίσεων, η συνολική αξία των στοιχείων που θα εισφερθούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ περίπου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here