Κατά το εννεάμηνο του 2022, ο Όμιλος διατήρησε σημαντική δυναμική αύξησης πωλήσεων εν μέσω ενός δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατάφερε να βελτιώσει το περιθώριο EBIT του σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητα του Ομίλου να μετριάσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,95% και ανήλθαν σε € 327,27 εκ. από € 297,64 εκ. που είχαν διαμορφωθεί κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν από τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή και την Οικιακή Φροντίδα, όπως είναι η περιποίηση προσώπου, η αντιηλιακή περιποίηση, η περιποίηση μαλλιών, τα αποσμητικά, οι σακούλες απορριμμάτων, είδη συσκευασίας τροφίμων καθώς και τα συμπληρώματα διατροφής.

Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 7,55% φτάνοντας τα €113,76 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2022 συγκριτικά με €105,77 εκ. το εννεάμηνο του 2021, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στην αγορά της υγείας & φροντίδας, καθώς και στο κανάλι εξαγωγών και επιλεκτικής διανομής.

Οι Ξένες Χώρες, παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων κατά 11,28% και διαμορφώθηκαν σε €213,51 εκ. το εννεάμηνο του 2022 από €191,87 εκ. το εννεάμηνο του 2021. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 11,6%.

Η κερδοφορία του Ομίλου, αν και χαμηλότερη σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο, παρουσίασε ήπια βελτίωση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, χάρη στη σταθερή αύξηση των πωλήσεων και τη σταθεροποίηση στα κόστη πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος δίνει έμφαση στον συνεχή έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και των δαπανών διαφήμισης και προώθησης προκειμένου να αντισταθμίσει την επίδραση από τα υψηλά επίπεδα κόστους στο περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου.

Κατά το εννεάμηνο του 2022 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* μειώθηκαν κατά 8,32%, στα € 35,48 εκ. από € 38,70 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,84% από 13,00% το εννεάμηνο του του προηγούμενου έτους. 

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 11,94% το εννεάμηνο του 2022 φθάνοντας τα €25,59 εκ. έναντι €29,06 εκ. το εννεάμηνο του 2021 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 7,82% το εννεάμηνο του 2022 από 9,76% την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του Ομίλου Σαράντη

P&L (€ ΕΚ.) 9M ’22 % 9M ’21**
συνολικεσ πωλησεισ ομιλου 327,27 9,95% 297,64
ελλαδα 113,76 7,55% 105,77
% 34,76% 35,54%
χωρεσ εξωτερικου 213,51 11,28% 191,87
% 65,24% 64,46%
EBITDA *  35,48 -8,32% 38,70
περιθωριο EBITDA 10,84% 13,00%
EBIT 25,59 -11,94% 29,06
περιθωριο EBIT 7,82% 9,76%

                

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.9 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του 2022 του Ομίλου.

**Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου του 2021 που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν τις Συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της ELCA Cosmetics Ltd, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου πουλήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022, καθώς και εξαιρουμένης της HOZTORG LLC δεδομένου ότι κατά την 2 Σεπτεμβρίου 2022 ο Ομίλου αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από την αγορά της Ρωσίας.

Ενημέρωση για την Ergopack

Η κατάσταση λειτουργίας της Ergopack παραμένει αμετάβλητη. Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Όμιλος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του εργοστασίου της Ergopack, που εδρεύει στο Kaniv, και την παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από τον Απρίλιο 2022, έγινε επανεκκίνηση σταδιακά της παραγωγής στην Ουκρανία και επί του παρόντος η Ergopack διανέμει και πουλάει, σύμφωνα με μια αυστηρή πολιτική πιστωτικού ελέγχου, και ως εκ τούτου καταφέρνει να καλύπτει την πλειοψηφία των καναλιών της στην Ουκρανία καθώς και το δίκτυο εξαγωγών της.

Προοπτικές

Η διοίκηση αναμένει ότι η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή για το υπόλοιπο του 2022, με βασικές προκλήσεις να είναι ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός και η ενεργειακή κρίση, ο κίνδυνος της οικονομικής ύφεσης και οι συνεχιζόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες, οι προτεραιότητές μας πίσω από τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητάς μας, προστατεύοντας παράλληλα τα περιθώρια κερδοφορίας μας, παραμένουν αμετάβλητες. Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε τις σωστές τακτικές που θα μας επιτρέψουν να διανύσουμε αυτό το απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον μετριάζοντας τυχόν πιέσεις.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος δεσμεύεται πίσω από τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους για την περαιτέρω επέκτασή του.  Η έμφαση είναι εστιασμένη, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here