Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 8,1 εκατ. ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Revoil.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Revoil στις 20-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 8,1 εκατ. ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.

2. Τροποποίηση των άρθρων 4, 10 και 21 του καταστατικού.

3. Διάφορα θέματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here