Ευοίωνο φαντάζει το μέλλον για τον κλάδο της οδικής βοήθειας, του οποίου ο μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε συνέντευξή του στο iw, ο κ. Κωνσταντίνος Ράπτης, προϊστάμενος Ανάληψης Κινδύνων στην ERGO Ασφαλιστική, σημειώνει πως οι υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί αισθητά, ενώ έχει διευρυνθεί ο κλάδος με την παράλληλη διανομή προϊόντος από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αναφορικά με την ιατρική βοήθεια, εκτιμά ότι ο περιορισμός της αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια αποκομιδή μειώνει σημαντικά τη χρηστικότητά της. Την ίδια ώρα, μεγάλη πρόκληση παραμένει η γήρανση του στόλου, στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί έγκαιρα ο ασφαλιστικός κλάδος.

Η ERGO Ασφαλιστική, κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, τους προσφέρει αρκετές επιλογές οδικής βοήθειας όσον αφορά το εύρος της κάλυψης και του κόστους μεταξύ των προγραμμάτων κλασικής οδικής βοήθειας και εκτεταμένης παροχής.

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

 iw? Ποια είναι η εικόνα της αγοράς και οι εκτιμήσεις για το μέλλον;

απ. Η Οδική Βοήθεια είναι μια υπηρεσία ταχέως αναπτυσσόμενη, με σταδιακά σημαντική διείσδυση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων. Σε αντίθεση με το παρελθόν, κατά το οποίο ήταν μια καθαρά προαιρετική κάλυψη, η παρούσα τάση της αγοράς αλλά και οι μελλοντικές προσδοκίες της καταδεικνύουν ότι, παρόλο που ακόμα παραμένει προαιρετική, τείνει να θεωρείται μια σημαντική παροχή.

Tαχέως αναπτυσσόμενη, με σταδιακά σημαντική διείσδυση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων

Επίσης, η παράλληλη διανομή του προϊόντος από ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνετέλεσε στη σημαντική διεύρυνση της αγοράς, τη μείωση του κόστους της κάλυψης, και συνεπώς έγινε πιο προσιτή στο καταναλωτικό κοινό.

Το 2008, ρυθμίστηκε νομοθετικά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών παροχής οδικής βοήθειας, με αποτέλεσμα την πιο συντεταγμένη λειτουργία του κλάδου και την ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσίας.

Η Οδική Βοήθεια κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού ως χρήσιμη ή και απαραίτητη κάλυψη στην ασφάλιση αυτοκινήτου και το μέλλον της είναι κάτι παραπάνω από ευοίωνο.

 iw? Για τα μικρότερα σχήματα, τις συνέργειες, την απελευθέρωση του κλάδου, τι έχετε να πείτε;

απ. Η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση, η οποία αναμφισβήτητα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, συνετέλεσε στη συγκέντρωση της παροχής της υπηρεσίας σε λιγότερους και μεγαλύτερους παρόχους, λόγω του εύρους των παραιτουμένων της. Επίσης, εξαιρουμένων των μεγάλων αστικών κέντρων, οι συνέργειες των παρόχων είναι μια πραγματικότητα η οποία λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή, αφού βοηθάει στη διατήρηση του κόστους σε προσιτά επίπεδα χωρίς να μειώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης.

 iw? Τι συμβαίνει με τους επιμέρους κλάδους (ιατρική βοήθεια);

απ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν παρέχεται στις ασφαλίσεις οχημάτων της εταιρείας μας, ως εκ τούτου δεν έχουμε συγκεκριμένη άποψη, αλλά θεωρούμε ότι ο περιορισμός της αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια αποκομιδή μειώνει σημαντικά τη χρηστικότητά της. Το ασφαλιστικό προϊόν στον τομέα της βοήθειας, οδικής ή ιατρικής, χρειάζεται κυρίως για το έκτακτο και επείγον περιστατικό, και τη στιγμή που στον τόπο του ατυχήματος η επέμβαση επιτρέπεται ουσιαστικά μόνο στο ΕΚΑΒ, το όφελος της υπηρεσίας μειώνεται.

 iw? Αναφορικά με τη γήρανση του στόλου ΙΧ; Τι επικρατεί και ποιες είναι οι προκλήσεις;

απ. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης, ο ρυθμός αντικατάστασης του στόλου έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα τη γήρανσή του. Αυτό έχει ως συνέπεια από την πλευρά του καταναλωτή την αύξηση της αναγκαιότητας της κάλυψης, αλλά ταυτόχρονα από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών την επιφυλακτικότητά τους για την παροχή της κάλυψης σε υπέργηρα οχήματα, π.χ. ηλικίας άνω των 20 ετών.

Η πρόκληση της αγοράς σε επίπεδο ασφαλιστικού προϊόντος είναι η ταχύτητα προσαρμογής στις εξελίξεις της. Αν η τάση γήρανσης συνεχιστεί, η πρόκληση είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της πρόκτησης νέων εργασιών αυξημένης επικινδυνότητας λόγω γήρανσης και διατήρησης του τεχνικού αποτελέσματος, ποιότητας υπηρεσίας και κόστους.

 iw? Υπάρχει η λεγόμενη άμεση εξυπηρέτηση «πρώτης ώρας»;

απ. Υπάρχει, και οι πάροχοι οδικής βοήθειας, κατά το δυνατόν, εναρμονίζονται. Βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, π.χ. πασχαλινής εξόδου ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, π.χ. θεομηνίες, να ξεπεραστεί, σε λογικά πλαίσια, το πιο πάνω χρονικό όριο.

 iw? Τι προγράμματα παρέχει η εταιρεία;

απ. Η ERGO Ασφαλιστική, κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, τους προσφέρει αρκετές επιλογές οδικής βοήθειας όσον αφορά το εύρος της κάλυψης και του κόστους μεταξύ των προγραμμάτων κλασικής οδικής βοήθειας και εκτεταμένης παροχής.

Πληθαίνουν οι συνέργειες παρόχων: Προσιτό το κόστος, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα εξυπηρέτησης

Επίσης, παρέχεται σε ευρεία έκταση η υπηρεσία φροντίδας ατυχήματος, η οποία είναι διαφορετικής φύσης, αλλά εξίσου σημαντική, και σαφώς μικρότερου κόστους. Έτσι, η εταιρεία προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις, ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη με μοναδική ευελιξία.

*Αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here