Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, με αντικείμενο μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,38 ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος – Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ‐ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

2. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 4449/2017 και την υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here