γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Οι επιχειρήσεις εκείνες που, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχαν ήδη επενδύσει σε τεχνολογίες cloud ως βασικό πυλώνα της υλοποίησης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, αντιλήφθηκαν το πλεονέκτημα της επένδυσης αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέτυχαν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας και της βιωσιμότητας τους.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα του διαδικτυακού event με τίτλο «Elevate your business to the cloud» που διοργάνωσε η PwC Ελλάδας, με βασικούς ομιλητές τον Γιώργο Κολλιδά, Partner, Technology Leader και τον Δημήτρη Τσακνάκη, Technology Advisory Manager.

Θεματολογία και βασικά συμπεράσματα

Το event αποτελεί το πρώτο από μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων που θέτουν στο επίκεντρο την ανάλυση των βασικών βημάτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της αξιοποίησης του υπολογιστικού νέφους.

Η θεματολογία της εκδήλωσης κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες οι οποίοι αφορούν αρχικά στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός πρέπει να προσεγγίσει τη τεχνολογία του cloud και κατ’ επέκταση πως πρέπει να δομηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική μετάβασης στο cloud με απτά αποτελέσματα για την λειτουργία του οργανισμού.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες CIO και CTO, ένα μεγάλο ποσοστό εταιρειών βρίσκεται ήδη στη φάση σχεδιασμού της μετάβασης στο cloud. Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτή η μετάβαση είναι η σύνδεση με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού, ο καθορισμός του κόστους, η προτεραιοποίηση των λειτουργιών που θα μεταβιβαστούν, η εξασφάλιση τυχόν ρίσκων καθώς και η ετοιμότητα του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης.

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά:

«Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και η ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας πλέον δεν αφορούν μόνο τα τμήματα IT. Η μετάβαση στο Cloud θεωρείται υψηλή επιχειρηματική προτεραιότητα, αποτελώντας πλέον μέρος της ατζέντας των CEO και CFO.

Βλέπουμε πως μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες όσων βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης ή υλοποίησης της μετάβασης στο cloud αποτελεί το θέμα της ασφάλειας. Ωστόσο, οι λύσεις cloud έχουν μεγάλη αξιοπιστία σε επίπεδο ασφάλειας έχοντας πάντα ανάλογα ρίσκα με λύσεις on-premise. Προς αυτό, είναι διαθέσιμη μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Σημαντικό σημείο προβληματισμού αποτελεί και η αξιοποίηση και υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων από το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι απαραίτητη η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας καθώς ο μετασχηματισμός δεν αφορά μονάχα τα τμήματα ΙΤ, άλλα συνολικά την επιχείρηση.».

 

Ο Δημήτρης Τσακνάκης, Manager, Technology Advisory, δήλωσε από την πλευρά του:

  • «Η μετάβαση στο cloud αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στην διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί το ευμετάβλητο περιβάλλον επιταχύνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας μέσω ψηφιακών λύσεων.

 

  • Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η μετάβαση αυτή απαιτούνται πολλαπλές αλλαγές, σε επίπεδο ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης του cloud χρειάζεται να απαντήσουν σε 5 βασικά ερωτήματα:
  1. Ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες (Business Capabilities) της αλυσίδας αξίας (Value Chain) της επιχείρησης που μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της χρήσης τεχνολογιών Cloud;
  2. Υφίστανται οι απαιτούμενες δεξιότητες στον οργανισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του Cloud κατά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;
  3. Έχουν αναγνωριστεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από μια πιθανή μετάβαση σε περιβάλλον Cloud και οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση και και η ασφάλεια πληροφοριών, η λογιστική / φοροτεχνική διαχείριση κ.ο.κ
  4. Έχει υλοποιηθεί ανάλυση κόστους / οφέλους και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών για την υιοθέτηση του κατάλληλου αρχιτεκτονικού μοντέλου πληροφορικής.
  5. Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση του βαθμού στον οποίο είναι εφικτή η μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών πριν την κατάρτιση στρατηγικής και πλάνου μετάβασης (Workload Disposition Strategy & Plan).

 

Το Μάρτιο η επόμενη συνάντηση

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της PwC θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου και θα αφορά στα βήματα της μετάβασης στο cloud. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθεί πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια ελαστική, ασφαλής αλλά και ανθεκτική υποδομή Cloud (Minimum Viable Cloud) για την μετάβαση αυτή, πως μπορούν να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες των ανθρώπων για την καλύτερη αξιοποίηση του cloud και τέλος, πως μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να κατανοήσει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών cloud για να γίνει η κατάλληλη επιλογή με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here