γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Τρεις διακηρύξεις σχετικά με την καταβολή κοινών προσπαθειών και τη συγκέντρωση πόρων για την προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καθαρών ψηφιακών τεχνολογιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, υπέγραψαν οι χώρες της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή που είχε οριστεί ως ευρωπαϊκή διαδικτυακή «Ψηφιακή Ημέρα 2021», κατά την οποία τα κράτη –  μέλη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν διαδικτυακά για να συζητήσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και να δεσμευτούν για να τις αντιμετωπίσουν.

Ουσιαστικά οι προκηρύξεις αυτές αποτελούν τη δέσμευση των χωρών της ΕΕ για την υλοποίηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στην «Ευρωπαϊκή ψηφιακή πυξίδα».

Ειδικότερα, τα κράτη – μέλη ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε τρεις βασικούς τομείς: τη συνδεσιμότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καθαρές ψηφιακές τεχνολογίες.

Συνδεσιμότητα

Οι 27 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Ευρωπαϊκοί δίαυλοι δεδομένων ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ», με την οποία δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων της στην Αφρική, την Ασία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και τη Λατινική Αμερική. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα επίγεια και υποβρύχια καλώδια, τους δορυφόρους και τις συνδέσεις δικτύου με στόχο μια αυξημένη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.

Η ΕΕ διαθέτει ήδη ισχυρά πρότυπα προστασίας δεδομένων και εσωτερική συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας. Με τη βελτίωση των παγκόσμιων δικτύων συνδεσιμότητάς της, η ΕΕ φιλοδοξεί να καταστεί ένα παγκόσμιο, ασφαλές και ευέλικτο κέντρο δεδομένων.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

25 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πρότυπο Χωρών της ΕΕ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις», η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές που θα υιοθετούνται από επιτυχημένα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, εντόπισε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης από ενδιαφερόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες· η φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών· και η αύξηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και της διαφοροποίησής τους. Στόχος είναι οι πρακτικές αυτές να καταστούν ο γενικός κανόνας, με κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία.

Πράσινος ψηφιακός μετασχηματισμός

 

26 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ» για την επιτάχυνση της χρήσης πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος.

 

Με βάση τη διακήρυξη, τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5G και 6G (για τα οποία οι συζητήσεις σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους έχουν ήδη ξεκινήσει), οι οπτικές ίνες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και το διαδίκτυο των πραγμάτων, ως βασικών λύσεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία, ο κλάδος των αγροδιατροφικών προϊόντων και ο κατασκευαστικός κλάδος.

Άλλοι τομείς δράσης περιλαμβάνουν την προώθηση του «πράσινου νέφους», της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών blockchain, καθώς και το βιώσιμο υλισμικό, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας.

 

Επιχειρηματικός «πράσινος» ψηφιακός συνασπισμός

 

Επιπλέον, 26 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του τομέα των ΤΠΕ προσχώρησαν στον «Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό», αναλαμβάνοντας εξ’ ονόματος των εταιρειών τους τη δέσμευση να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακά τους έως το 2030 και να έχουν επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2040. Οι λύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια και τα υλικά, τη συνεργασία με σχετικές ΜΚΟ και οργανώσεις εμπειρογνωμόνων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του καθαρού περιβαλλοντικού αντικτύπου των πράσινων ψηφιακών λύσεων, και πολλά άλλα.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν από κοινού με άλλους ηγετικούς φορείς της βιομηχανίας κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη πράσινων ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στη βιωσιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο κατασκευαστικός κλάδος και η γεωργία.

Ιστορικό

 

Η Ψηφιακή Ημέρα 2021 σηματοδοτεί την τέταρτη επέτειο της εκδήλωσης αυτής. Το 2019, η Ψηφιακή Ημέρα είχε επικεντρωθεί στην έξυπνη και βιώσιμη γεωργία, την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό και τεχνολογικό τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here