Χαμηλή εκτιμά η Τράπεζα Πειραιώς την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ -με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος του 2018- για τους επόμενους 12 ή 24 μήνες και εξαιρετικά χαμηλή πιθανότητα για τους επόμενους έξι μήνες. Η στάση αναμονής στη νομισματική πολιτική της Fed που προεξοφλείται από τις αγορές πιθανώς θα μειώσει περαιτέρω την εκτιμώμενη πιθανότητα ύφεσης, λόγω του χαμηλότερου πραγματικού επιτοκίου, της μεγαλύτερης κλίσης της καμπύλης των αποδόσεων και του χαμηλότερου περιθωρίου στις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων.

Όπως σημειώνει η Τράπεζα στο δελτίο της για την οικονομική ανάλυση και την επενδυτική στρατηγική, η πρόβλεψη των σημείων καμπής του οικονομικού κύκλου και ιδιαιτέρως η δυνατότητα πρόβλεψης επερχόμενων περιόδων ύφεσης αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ζητήματα τόσο μεταξύ οικονομολόγων όσο και μεταξύ χρηματοοικονομικών αναλυτών. Η πρόκληση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη στη σημερινή συγκυρία καθώς η οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει σημάδια κόπωσης μετά από μια ιδιαίτερα παρατεταμένη περίοδο συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, η «φυσιολογική ροή» του οικονομικού κύκλου στις ΗΠΑ έχει γίνει πιο περίπλοκη, διότι βρίσκεται υπό την ταυτόχρονη επίδραση θετικών (επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μέσω χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών) αλλά και αρνητικών (εμπορικούς πολέμους και αύξηση δασμών) δυνάμεων.

Σημείο αφετηρίας της έρευνας της Τρ. Πειραιώς αποτελεί η κλίση της καμπύλης αποδόσεων, δηλαδή η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων επιτοκίων. Η φυσική τάση της καμπύλης είναι θετική (δηλαδή τα μακροχρόνια επιτόκια να είναι υψηλότερα των βραχυχρόνιων). Ωστόσο, σε περιόδους όπου οι προσδοκίες για έντονη επιβράδυνση της οικονομίας αυξάνονται, τα μακροχρόνια επιτόκια υποχωρούν σε επίπεδα πιο χαμηλά από αυτά των βραχυχρόνιων οδηγώντας σε αντιστροφή της καμπύλης.

Πέρα από την κλίση της καμπύλης αποδόσεων άλλες μεταβλητές όπως η σχέση πρόδρομων και δεικτών τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, τα spreads των εταιρικών ομολόγων και τα πραγματικά επιτόκια της Fed βελτιώνουν ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις των στατιστικών υποδειγμάτων.

Επίσης, η πιθανή ομαλή επίλυση του προβλήματος των εμπορικών δασμών με την Κίνα και με τους άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους θα μειώσει πιθανώς περαιτέρω την εκτιμώμενη πιθανότητα ύφεσης, λόγω της πιθανής ενίσχυσης των πρόδρομων επιχειρηματικών δεικτών. 

Εγγραφείτε δωρεάν στο καθημερινό newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.
Δεν μοιραζόμαστε ή πουλάμε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here