Την πρώτη έξοδο του στις αγορές μετά τις πρόσφατες εκλογές θα πραγματοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση 15εους ομολόγου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση κοινοπρακτικού ομολόγου 15ετούς διάρκειας με ωρίμανση Ιούλιο 2038

Κύριοι ανάδοχοι ορίστηκαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs , J.P. Morgan και η Εθνική Τράπεζα.