Με επιστολές του στα Υπουργεία, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Μεταφορών, το ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) επιβεβαιώνει ότι οι θέσεις και προτάσεις του, συγκλίνουν με τη μελέτη της ΚΕΕ, αναφορικά με την ανάγκη χωροθέτησης των Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία στην Αττική, αλλά και όλη την επικράτεια.

Σχετική έρευνα εμφανίζει ότι από το σύνολο των ΕΠ, τα 55 αφορούν «άτυπες» συγκεντρώσεις, δηλαδή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές υπό καθεστώς εκτός σχεδίου δόμησης.

Στόχος του Ε.Β.Ε.Π., είναι η

  • κατάρτιση και υλοποίηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής που θα εξασφαλίζει χωροταξική συμβατότητα και οικονομική βιωσιμότητα.

Επιπλέον, η βελτίωση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τα ΕΠ απαιτεί ανακατάταξη της περιβαλλοντικής κατηγορίας των ΕΠ, ειδικές εφαρμογές Δασικής Νομοθεσίας, τροποποίηση νομοθεσίας περί ρεμάτων και απαλλαγή σύνταξης και υποβολής ΠΠΔ για επιχειρήσεις κατηγορίας Β εντός ΕΠ.

Οι 8 προτάσεις της Κ.Ε.Ε. για βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας των ΕΠ, στο επικείμενο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΝ που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο, αφορούν:

1. επανεκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΠ

2. αναθεώρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα ΕΠ

3. επανένταξη επενδύσεων των ΕΠ στις Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις

4. θεσμοθέτηση και ορισμός νέου τύπου διχωρικού Πάρκου για τα λιμάνια

5. βελτιώσεις διοικητικής διαδικασίας για απλοποίηση αδειοδότησης

6. δημιουργία προϋποθέσεων αδειοδότησης επιχειρήσεων ΕΠ από φορείς ΕΔΕΠ

7. άρση περιορισμών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εντός των ΕΠ της Αττικής

8. δημιουργία μηχανισμού εποπτείας, εξέλιξης και ανάπτυξης ΕΠ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here