Σημαντική αύξηση των ETFs παγκοσμίως

-Στα $10,7 τρισεκατομμύρια ανήλθε το ενεργητικό των ETFs παγκοσμίως (με Αύγουστο 2023) και πλέον αποτελούν το 15% των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως αναφέρει η Αlpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην παρουσίαση ETF FTSE Athex Large Cap. H σχετική παρουσίαση έγινε στη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την έναρξη διαπραγμάτευσης του ETF FTSE ATHEXLargeCap.

Σημεία αναφοράς:

*11.510 ο συνολικός αριθμός ETFs παγκοσμίως, τα οποία διαχειρίζονται 713 εκδότες και είναι εισηγμένα σε 81 χρηματιστήρια

*Συνεχής μεγέθυνση των ETFs την τελευταία 20ετία με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 20% στον αριθμό και στο ενεργητικό τους

Πού οφείλεται η αυξημένη ζήτηση και οι εισροές στα ETFs;

Απλότητα, Διαφάνεια: Αποτελεί χαρτοφυλάκιο δείκτη, μέσω του οποίου αποκτάς έκθεση στην αγορά, κλάδο, θεματική τάση

Προσβασιμότητα: Με μία συναλλαγή, οποιαδήποτε στιγμή της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, μέσω του χρηματιστή σου

Κόστος: Χαμηλές αμοιβές και έξοδα παθητικής διαχείρισης

Βασικά χαρακτηριστικά ETF FTSE Athex Large Cap

Σκοπός του είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη FTSE® Athex Large Cap, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του. Προσφέρει διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο

-Το πρώτο Ελληνικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί 15 έτη

*Τo ETF ακολουθεί το 1/100ο της τιμής του δείκτη

*Ο δείκτης καλύπτει το ~90% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ

*Αποδεδειγμένο ιστορικό απόδοσης

Πλεονεκτήματα του ETF FTSE Athex Large Cap

Μέρος του οικοσυστήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Το ETF αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης όπως οι μετοχές και τα παράγωγα επί μετοχών & δεικτών. Το χαρτοφυλάκιο του ETF A/K έχει διαρκή τιμολόγηση και πληροφόρηση μέσω του ΧΑ

Χαμηλό κόστος:  Αμοιβή διαχείρισης 0,275%. Εισπράττει έσοδα από τον δανεισμό των μετοχών του χαρτοφυλακίου του, αντισταθμίζοντας τα έξοδα του. Δεν υφίσταται φόρος στην πώληση όπως στις μετοχές. Τα ETFs δεν λήγουν και εξοικονομούνται έξοδα μετακύλισης (rollover)

Ρευστότητα: Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές του ETF εξασφαλίζουν την παροχή ρευστότητας σε τιμές πλησίον της εσωτερικής του αξίας.