Στις 6 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020 που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217. 

Αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα που  θα καταβάλει φέτος στο Ελληνικό Δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε 633,2 εκατ. Ευρώ.

  • Το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους μετόχους ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ και παραμένει στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη της ΤτΕ για τη χρήση 2020, ανήλθαν σε 661,7 εκατ. ευρώ, έναντι 842,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 180,6 εκατ. ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε το έκτακτο αποθεματικό να αυξηθεί κατά 300 εκατ.ευρώ

Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι.

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here