Η διοίκηση της Ελλάκτωρ συνεπής με τη στρατηγική της για επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου και την αξιοποίηση μη βασικών συμμετοχών και παγίων, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα, ότι στις 11.05.2020, η (εμμέσως) εξ ολοκλήρου θυγατρική της AKTOR Constructions International Limited (“AKTOR Constructions”), προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών με την Eldorado Gold (Greece) BV για  την πώληση στην τελευταία του συνόλου των μετοχών που κατείχε η AKTOR Constructions στην Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, ήτοι 810.430 κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ και τη συνολική θέση της AKTOR Constructions στην τελευταία.

Δείτε επίσης: Έσοδα για το κράτος από την εξορυκτική δραστηριότητα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πώλησης και Αγοράς μετοχών, η AKTOR Constructions, εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα λάβει ως αντάλλαγμα αρχικά το ποσό των US$7,5 εκατ. (σε μετρητά) και θα δικαιούται επιπλέον ποσά, στην περίπτωση που μελλοντικά η Eldorado Gold (Greece) BV πραγματοποιήσει συναλλαγή με τρίτα μέρη με όρους αγοράς (arms – length), η οποία θα προσδώσει στην Ελληνικός Χρυσός αποτιμώμενη αξία (χωρίς να συνυπολογίζεται το ανεξόφλητο χρέος) η οποία θα υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο χρηματικό όριο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here