Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε σήμερα ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικών του εταιρειών, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019 ποσό ευρώ 271 χιλ. (χρήση 2018: ευρώ 318 χιλ.).

Δείτε επίσης: Έτσι θα γίνει η επένδυση των 200 εκατ. ευρώ για το Cambas Park

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για:

α) Μισθώματα Λατομείων, ευρώ 175 χιλ. (χρήση 2018: ευρώ 175 χιλ.) και

β) Τέλη Αδρανών Υλικών Λατομείων, ευρώ 96 χιλ. (χρήση 2018: ευρώ 143 χιλ.)

Η κατανομή των πληρωμών ανά οντότητα είναι:

α) από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, ευρώ 126 χιλ. (χρήση 2018: ευρώ 155 χιλ.) και

β) από τη  θυγατρική εταιρεία ΔΗ-ΛΙΘΟΣ ΑΕ, ευρώ 145 χιλ. (χρήση 2018: ευρώ 163 χιλ.)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here