Σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα του μισού δις. ευρώ διαμορφώνεται η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval Property ΑΕΕΑΠ.

Με βάση την κατάσταση επενδύσεων της θυγατρικής του ομίλου VIOHALCO στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 455,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +42,2 εκατ. ευρώ (αύξηση +10,2%) έναντι της εύλογης αξίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (44 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές).

Σημειωτέον ότι η εταιρεία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21,35 εκατ. ευρώ με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here