Οι νέες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα θα φέρουν, στο σύνολο, αύξηση εσόδων το 2020, για την Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, παρά την υγειονομική κρίση.

Αυτό εκτιμά  η διοίκηση της μεγαλύτερης εγχώριας επενδυτικής ακινήτων, η οποία επηρεάζεται και αυτή, όπως είναι φυσικό, από την πανδημία, κυρίως λόγω των επιπτώσεων στα ξενοδοχειακά ακίνητα που περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό της.

Ειδικότερα, ως αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης και των κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, θα σημειωθεί μείωση εσόδων από ενοίκια για το 2020, η οποία εκτιμάται σε 2,5% – 3% επί των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

  • Η μείωση προκύπτει δεδομένου ότι οι κύριοι τομείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον COVID-19 είναι τα καταστήματα /εμπορικοί χώροι (εκτός των υπεραγορών τροφίμων) και τα ξενοδοχεία.

Οι παραπάνω τομείς εκπροσωπούν περίπου το 10% των ετησιοποιημένων μισθωμάτων του ομίλου την 30η Ιουνίου 2020. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ομίλου από τους πέντε μεγαλύτερους μισθωτές του ομίλου, ήτοι Εθνική Τράπεζα, Σκλαβενίτης, Ελληνικό Δημόσιο, Cosmote και Ιταλικό Δημόσιο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 75% περίπου των ετησιοποιημένων εσόδων από μισθώματα την 30η Ιουνίου 2020, δεν έχουν επηρεαστεί από τον COVID-19.

Η διοίκηση λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

  1. την τρέχουσα οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου,
  2. τη διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων,
  3. το γεγονός ότι ακόμη και αν βραχυπρόθεσμα επηρεαστούν αρνητικά ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου, ο επενδυτικός ορίζοντας είναι μακροπρόθεσμος,
  4. το γεγονός ότι έχουν διασφαλιστεί τα κεφάλαια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού σχεδίου

έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα και η υλοποίηση του βραχυπρόθεσμου / μεσοπρόθεσμου επενδυτικού του σχεδίου.

Εν μέσω πανδημίας, η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα εστιάζοντας στο χώρο των εμπορικών αποθηκών και των ‘’πράσινων’’ γραφείων.

  • Εκτός από τις  επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, πρίν από λίγες ημέρες, μέσα στο Σεπτέμβριο , η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακινήτου συνολικής επιφάνειας 12,4 χιλ. τ.μ. στο Μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο είναι ήδη μισθωμένο και χρησιμοποιείται ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής, ενώ το τίμημα για την απόκτησή του ανήλθε σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Μέσα στο καλοκαίρι, η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση ενός ακινήτου της στην Κόρινθο, με τίμημα 2,94 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας 7,1 χιλ. τ.μ., επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 72 και Αγαμέμνονος στο Χαλάνδρι, και ενός κτηρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας 1,9 χιλ. τ.μ., επί της οδού Αμφιαράου 44-46, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 15,4 εκατ. ευρώ και ποσού 1,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη ήταν ότι μέσα στον Ιούλιο, η εταιρεία PIRAEUS TOWER A.E. (όπου συμμετέχει με 30% η Prodea και με 70% η Cante Holdings Ltd, ο κοινός επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%) και ο Δήμος Πειραιά υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση του Πύργου Πειραιά. Η σύμβαση έχει διάρκεια 99 χρόνια και το αρχικό ετήσιο αντάλλαγμα ανέρχεται σε 1,01 εκατ. ευρώ.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here