Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Πλαίσιο» πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στη Μαγούλα Αττικής, καταγράφοντας την πολυπληθέστερη προσέλευση των τελευταίων ετών.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 αυξήθηκε κατά 8% και διαμορφώθηκε στα 309 εκ. €, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων άγγιξαν τα 9,5 εκ. €. Η καταβολή μερίσματος θα ανέλθει σε 0,07€ ανά μετοχή, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το μέρισμα του 2017.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί όχι μόνο τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Πλαίσιο το 1969, αλλά και τα είκοσι χρόνια από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1999. Σε αυτό τον τόνο ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση με τον κ. Γιώργο Γεράρδο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να μοιράζεται με τους μετόχους την ιστορία της Πλαίσιο.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κώστας Γεράρδος, αναφέρθηκε στις κινήσεις της Πλαίσιο το 2018 και έκανε ειδική μνεία στον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του
καταστήματος Πλαίσιο με το άνοιγμα των δύο νέων καταστημάτων στα Χανιά και την Αγία
Παρασκευή. Αναφορά έγινε, επίσης, στην εντυπωσιακή εικόνα που παρουσίασαν εμπορικά τόσο η Σχολική Περίοδος, όσο και η Black Friday με αύξηση 30% και 50% από το προηγούμενο έτος αντίστοιχα.

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία που δίνει η Πλαίσιο στην ουσιαστική
εξέλιξη των ανθρώπων της, η οποία συνοψίζεται στο γεγονός ότι οργανώθηκαν 57.000
ανθρωποώρες εκπαίδευσης και 54 άνθρωποι προήχθησαν σε διοικητικές θέσεις το 2018.

Τα σχέδια της Πλαίσιο για το 2019 περιλαμβάνουν επενδύσεις ύψους 10 εκ.€ για το έτος, επιπλέον των 7,5 εκ. € που επενδύθηκαν το 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here