Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναδειοδότησης της doValue Greece ως διαχειριστή πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Οι υπηρεσίες της κεντρικής μας τράπεζας εξέτασαν τόσο την αρχική αίτηση όσο και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά την τελική φάση του ελέγχου του φακέλου και τελικά ενέκριναν τη χορήγηση της άδειας.
  • Για τη διεκπεραίωση του ελέγχου των πρόσθετων στοιχείων η ΤτΕ είχε παρατείνει την ισχύ της τρέχουσας άδειας λειτουργίας της doValue έως τις 31 Οκτωβρίου, αλλά για την περαίωση της σχετικής διαδικασίας από το διάστημα αυτό απαιτήθηκαν πολύ λίγες εργάσιμες ημέρες.
Όπως επιβεβαίωσε η διαδικασία επαναδειοδότησης των εταιριών διαχείρισης πιστώσεων, ο κλάδος ήταν και παραμένει από τους πλέον αυστηρά εποτευόμενους, λειτουργεί κάτω από ένα ιδιαίτερα λεπτομερές και περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών της ΤτΕ, που κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την τήρηση όλων των νομοθετικών και ρυθμιστικών προνοιών που τον αφορούν.