Στην πεντάδα των πιο δημοφιλών αγορών για επενδύσεις σε δευτερογενείς συναλλαγές πιστώσεων φιγουράρει η Ελλάδα, με τα «κόκκινα» ακίνητα να θεωρείται η πιο ελκυστική επένδυση μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της Debitos, της πλατφόρμας δευτερογενούς αγοραπωλησιών δανείων στην Ευρώπη για τράπεζες και επενδυτές, η χώρα μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας, με το 14,95% των συμμετεχόντων να αναφέρει την εγχώρια αγορά χρέους ως αυτή που εστιάζει επενδυτικά.

Την πρώτη θέση – και με σημαντική διαφορά – καταλαμβάνει η Ιταλία, με περισσότερους από 1.225 επενδυτές ή ποσοστό 61% να δηλώνει την προτίμηση για την αγορά χρέους της. Η Γερμανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με 815 από τους εγγεγραμμένους επενδυτές στην πλατφόρμα Debitos να επιθυμούν να επενδύσουν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας το 41% ​​του δείγματος, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ισπανία, καταγράφοντας 433 προτιμήσεις ή 22% του συνολικού δείγματος. Την υπόλοιπη 10άδα συμπληρώνουν οι αγορές χρέους των Γαλλία, Αυστρία, Βρετανία, Ελβετία, Πορτογαλία και Ολλανδία, με τα ποσοστά του ενδιαφέροντος να κυμαίνονται μεταξύ 15% και 11%. 

Όσον αφορά στις πιο ελκυστικές κατηγορίες πιστώσεων, σύμφωνα με την έρευνα Debitos Investor Intensions, περίπου το 88% όλων των εγγεγραμμένων επενδυτών στην πλατφόρμα θέλει να επενδύσει σε πιστώσεις ακινήτων μέσω δευτερογενών αγορών.