Του Γιάννη Λεοντάρη

 

Ακόμα πιο απλή και εύκολη δίνεται η επαγγελματική δραστηριοποίηση στην Ελλάδα για Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις (είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά, καθώς οι παραπάνω μπορούν να έχουν πλέον ένα και μοναδικό κεντρικό σημείο επαφής, μέσα από το οποίο θα μπορούν να ενημερωθούν για οτιδήποτε αφορά στην επαγγελματική δραστηριοποίηση στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης – EUGO που ενεργοποίησε πριν από μερικές ημέρες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη χώρα μας.

 

Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερωθούν για:

 

– τις σχετικές διαδικασίες,

– τους αρμόδιους φορείς,

– το κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας,

– τη σχετική κείμενη νομοθεσία και

– την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με την υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Στην πύλη EUGO όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στα ελληνικά και στα αγγλικά και θα επικαιροποιούνται συνεχώς μέσω της διασύνδεσής του με το Πληροφοριακό Σύστημα του «Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών – Μίτος».

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους για παροχή υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πύλη EUGO διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα «Notify Business» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνει και εξυπηρετεί διαδικασίες που αφορούν σε γνωστοποιήσεις έναρξης λειτουργίας και άσκησης δραστηριοτήτων.

Η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης θα αναβαθμίζεται διαρκώς και στο άμεσο μέλλον θα παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δρομολόγησης αυτών, για όλες τις διαδικασίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.