Αύξηση κατά 34% κατέγραψαν οι πωλήσεις του Ομίλου «Πέτρος Πετρόπουλος» το εννεάμηνο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου, τα κέρδη ωστόσο μετά τους φόρoυς παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Όπως τονίζει σχετική ανακοίνωση του Ομίλoυ:

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου -30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 30,4% και ανήλθαν σε €85,3 εκ (€65,4εκ το 2018).

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 15,6% και ανήλθε σε €4,5εκ (€3,9εκ το 2018).

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30,6%, στα €3,2 εκ έναντι €2,4 εκ το 2018, και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο όπως το αντίστοιχο διάστημα του 2018 στα €1,6εκ. Αυτό οφείλεται σε φόρο €561.256 ως αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.9.2019 ήταν 55,5%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here