Η Performance Technologies Α.Ε. (Bloomberg: PERF.GA) ανακοινώνει βασικά οικονομικά στοιχεία σε ενοποιημένη βάση για το εννεάμηνο έως 30/09/2022.

  • Τα έσοδα ανήλθαν στα 28,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021
  • Το EBITDA ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,24% σε σύγκριση με το εννεάμηνου του 2021.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε -3,97 εκατ. ευρώ στις 30/09/2022 (αρνητικός), έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, έχοντας αναγνωρίσει τις προκλήσεις από την έναρξη της πανδημίας, η Εταιρία έχει καταφέρει όχι απλά να προσαρμοστεί, αλλά και να επιταχύνει την λειτουργία της. Μέχρι στιγμής έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ για το εννεάμηνο του 2022, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της θέτοντας τα θεμέλια για συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Αυτό διευκολύνεται πρωτίστως από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία που επιτυγχάνουμε αλλά και την πρόσβαση σε Τραπεζικό δανεισμό. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring.

Την 30/09/2022 τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 7,188 εκατ. ευρώ με συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου 1,48 εκατ. ευρώ (έναντι 0,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν 1,74 εκατ. ευρώ (έναντι 3,55 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν) και ο καθαρός δανεισμός ήταν -3,97 εκατ. ευρώ (αρνητικός) έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021.

Η Εταιρία διαβλέπει να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν της Ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Οι λύσεις που προσφέρει η Εταιρία αφορούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, μετάβαση στο Cloud και αξιοποίηση του, τεχνολογίες Data Analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι ανάγκες της αγοράς και επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς αυξάνονται ραγδαία. Σε αυτό συμβάλλει η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, οι σημαντικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις για την ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα, και τα σημαντικά κονδύλια που προορίζονται να συνδράμουν στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας και των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών.

Η ζήτηση για τις λύσεις και υπηρεσίες μας παραμένει ισχυρή καθώς η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και οι εταιρίες προσπαθούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη τους. Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη μας αναμένουμε από τη συμμετοχή μας σε έργα που χρηματοδοτούνται από φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Οι παραπάνω λόγοι μας ωθούν να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας μας για το επόμενο διάστημα και ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει αυξήσει τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Δημιουργεί νέες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS Cloud μοντέλο, καθώς και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές περιοχές ή και σε κάθετες αγορές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here