Κοινοπρακτική χρηματοδότηση ύψους 175 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ο όμιλος Sunlight για να ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο μεγάλος βιομηχανικός όμιλος δημιουργεί λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές και εκτός δρόμου εφαρμογές.

H Sunlight θα χρηματοδοτήσει με 175 εκατ. ευρώ την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητάς της.

  • Η επένδυση αφορά, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέων, ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, την προσθήκη υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και την περαιτέρω αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της Sunlight.

Εντάσσεται στον πυλώνα «Εξωστρέφεια» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «συμβάλλοντας σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό», όπως ανακοίνωσε η Sunlight.

Από το ποσό των 175 εκατ. ευρώ, 140 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό που προέρχεται από πόρους (87,5 εκατ. ευρώ) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και από χρηματοδότηση (52,5 εκατ. ευρώ) από τις τράπεζες Πειραιώς (έχει οριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων και διαχειριστής πληρωμών) και Eurobank.

Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου, δηλαδή 35 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Sunlight βάσει της δομής του χρηματοοικονομικού μοντέλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here