Η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 19.10.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της για την έγκριση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία σε υλοποίηση εφαρμοζόμενου σχήματος μεταβλητών αποδοχών (Πρόγραμμα Διακράτησης Ανώτατων Στελεχών, εφεξής το «Πρόγραμμα»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, συνολικά 205.680 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €822.720, βάσει της τιμής κλεισίματος €4,00 της μετοχής της Εταιρείας στις 14.03.2024.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2023 προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Βάσει του Προγράμματος, υφίσταται υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Εταιρείακατέχει συνολικά 3.769.739 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,30% του συνόλου των μετοχών της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ