Σταθερή ανάπτυξη και θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ δημοσίευσε σήμερα συνοπτική οικονομική έκθεση για την πορεία των εργασιών του εννεάμηνου που έληξε την 30.09.2019.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεάμηνου

 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €22,4 εκατ., αυξημένος κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,33 εκατ. (έναντι 0,76 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) αυξημένα κατά 76%σε σχέση με το πρώτους εννέα μήνες του 2018.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,03 εκατ. έναντι €0,57 εκατ. το εννεάμηνο πέρυσι, βελτιωμένα κατά 80%.
  1.1.2019-30.09.2019 1.1.2018-30.09.2018 Μεταβολή%
Κύκλος εργασιών € 22,40 εκατ. € 18,23 εκατ. 23%
Μικτό κέρδος € 6,20 εκατ. € 4,92 εκατ. 26%
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA € 2,67εκατ. € 2,00εκατ. 33%
Κέρδη προφόρων € 1,33εκατ. € 0,76εκατ. 75%
Κέρδημετά από φόρους € 1,03εκατ. € 0,57εκατ. 80%

 

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία του εννεάμηνου και είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2019 θα αποτελέσει άλλη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και θετικών επιδόσεων για την Παπουτσάνης. Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρία και έχουμε τη βεβαιότητα ότι το 2020θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Η στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της εξαγωγικής δραστηριότητας παραμένει σταθερή. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεύρυνση των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και της σύναψης νέων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων».

 Επιχειρηματική προοπτική

Οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το υπόλοιπο του 2019. Το 2020, η ανάπτυξη αναμένεται ανάλογη με την τρέχουσα ανάπτυξη του εννεάμηνου, οδηγούμενη από:

  • την πλήρη ανάπτυξη υφιστάμενης συνεργασίας στον τομέα παραγωγής σαπώνων για την ευρωπαϊκή αγορά με πολυεθνική εταιρία που θα οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση αυτήςτης συνεργασίας κατά 30%.
  • την επέκταση της εν λόγω συνεργασίας και στην παραγωγή ξενοδοχειακών προϊόντων, αλλά και άλλων ειδικών προϊόντων που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως η παραγωγή και συσκευασία κρεμών εν θερμώ.
  • την έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα με μειωμένη χρήση πρώτων υλών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εταιρία έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και έχει συνάψει συνεργασίες για την παραγωγή αυτών. Στόχος είναι η καθετοποίηση της παραγωγήςτων εν λόγω προϊόντων, με παράλληλη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας.
  • Τη διεύρυνση της κατηγορίας των σαπωνωμαζών μέσω τηςπροσέλκυσηςνέων πελατών εξωτερικού,της προσθήκης νέων καινοτόμων προϊόντων που βασίζονται στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρία, καθώςκαι τις συνεχείς επενδύσεις με έμφαση πλέον στις συνθετικές σαπωνόμαζες, κατηγορία που παρουσιάζει και πολύ μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον λόγω της δυνατότητας παρασκευής προϊόντων που μηδενίζουν τη χρήση πλαστικών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here