Οι ανησυχίες για πιθανή παγκόσμια ύφεση σε συνδυασμό με τις έντονες πιέσεις στην αγορά εργασίας και τον υψηλότερα από τον προσδοκώμενο πληθωρισμό σε ορισμένες οικονομίες, οδήγησαν την WTW στη διεξαγωγή της έρευνας αναφορικά με τις δράσεις που θα υιοθετήσουν οι εταιρείες όσον αφορά στις αμοιβές και παροχές.

Η συγκεκριμένη έρευνα παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις τρέχουσες προκλήσεις που σχετίζονται με την προσέλκυση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού / απαιτητικής αγοράς εργασίας.

Οι στοχευμένες αυξήσεις μισθών σε θέσεις εργασίας με έντονη ζήτηση στελεχών (πχ τεχνολογία), το «έκτακτο εφάπαξ bonus» και η αναθεώρηση των μισθολογικών δομών είναι τα μέτρα «προτεραιότητας» στα οποία προχωρούν οι εταιρείες στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων σε μία εποχή όπου ο πληθωρισμός δημιουργεί συνθήκες έντονης μετακίνησης στελεχών με γνώμονα τη βελτίωση των οικονομικών απολαβών τους.

Για τις εταιρείες, δύο είναι κυρίως οι παράγοντες που καθορίζουν τις στοχευμένες αυτές ενέργειες στο χώρο των αμοιβών: 

  • Η γενικότερη εκτίμηση ότι το 2022 θα είναι μία τελικά καλή χρονιά από οικονομικής άποψης με θετικό αντίκτυπο στους ισολογισμούς των περισσοτέρων εταιρειών, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των προκλήσεων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, με πρόσθετους πόρους
  • Οι πιέσεις για υψηλότερα επίπεδα αποδοχών των εργαζομένων, ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης από το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού  

Με βάση τα ανωτέρω, το 85% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα και δραστηριοποιούνται στη χώρα θα προχωρήσουν σε αύξηση του ετήσιου budget μισθοδοσίας, το 69% σε αύξηση μισθών σε επιλεγμένες κατηγορίες προσωπικού – κυρίως σε ρόλους που αναγωρίζονται ως ρόλοι με «υψηλό κίνδυνο αποχώρησης», το 64%, προχωρούν σε μια πρωτοβουλία εφάπαξ καταβολής ποσού για την αντιστάθμιση του πληθωρισμού (περίπου έναν μισθό ιδίως για τους χαμηλοαμοιβόμενους), το 63% των εταιρειών θα αναπροσαρμόσουν τα μισθολογικά τους κλιμάκια, ενώ επιπρόσθετα, το 80% εξετάζουν την αύξηση της ευελιξίας στο χώρο εργασίας ανάμεσα στα μέτρα προσέλκυσης ταλέντων.  

Στις κατηγορίες εργαζομένων που αναγνωρίζονται «σε κίνδυνο αποχώρησης» και είτε είναι δύσκολο να προσελκυστούν ή και να διατηρηθούν, είναι μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι με ψηφιακές δεξιότητες (88%), οι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης (61%) και το προσωπικό πωλήσεων (53%). 

O Michael Zeler, WTW Head of Work & Rewards Central & Eastern Europe, δήλωσε σχετικά: “Η πρόκληση που καλούνται να διαχειριστούν οι οργανισμοί στην προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων τους, αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στην επιχειρησιακή τους ατζέντα και τα ευρήματα της έρευνας «2022 – Πληθωρισμός & Δράσεις που αφορούν τις Αμοιβές» την οποία διεξήγε πρώτη φορά η WTW για τη χώρα μας, παρέχουν για την αγορά της Ελλάδας ένα πολύτιμο εργαλείο θωράκισης του κεφαλαίου τους που ονομάζεται «εργαζόμενοι». Συλλέγοντας δεδομένα από όλο τον κόσμο, τις διαφορετικές οικονομίες, εργασιακά μοντέλα και κουλτούρες, μπορούμε και παρέχουμε τη βέλτιστη υποστήριξη στις εταιρείες – πελάτες μας για ουσιαστικά ελκυστικότερη και βιωσιμότερη διαμόρφωση των στρατηγικών τους, προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλκυση και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ταλέντων τους».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here