Τη διανομή μερίσματος 0,558 ευρώ ανά μετοχή αλλά και την ακύρωση 5,6 εκατ. ίδιων μετοχών που ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιρροή της Deutsche Telekom στο μετοχικό κεφάλαιο, αποφάσισε χθες η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στους άξονες του επενδυτικού πλάνου του ΟΤΕ για το 2022 αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, Μιχάλης Τσαμάζ.

Ο κ. Τσαμάζ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάπτυξη του δικτύου FTTH, στην πληθυσμιακή κάλυψη του 5G, στην ενίσχυση του περιεχομένου της COSMOTE TV, στην ανάληψη έργων ICΤ και στην άντληση εναλλακτικών εσόδων (ασφάλειες, πληρωμές, κ.α.).

Στην 70ή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι  που εκπροσωπούσαν το 84,51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία.

Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσης 2021 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,558 ευρώ ανά μετοχή.

Εγκρίθηκε η ακύρωση 5.617.282 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.896.908,06 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

  • “Σκοπεύουμε να φτάσουμε το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022 και τα 3 εκατομμύρια έως το 2027. Έχουμε δεσμεύσει γι’ αυτό σημαντικούς πόρους, αυξάνοντας τις επενδύσεις μας σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαετία”,

επισήμανε ο κ. Τσαμάζ.

Έως και το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο ΟΤΕ είχε επεκτείνει την ανάπτυξη του δικτύου FTTH κατά 70 χιλιάδες γραμμές, φτάνοντας συνολικά τα 634 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα τέλη Μαρτίου και στα 650 χιλιάδες περίπου στα τέλη Απριλίου.

Το σχέδιο επιτάχυνσης της ανάπτυξης του δικτύου FTTH, το οποίο ανακοινώθηκε στο τέλος του περασμένου έτους, ξεκίνησε να υλοποιείται στο τέλος του α’ τριμήνου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία, ο κ. Τσαμάζ σχολίασε ότι

“η υπεροχή μας είναι αναμφισβήτητη”, σημειώνοντας ότι, μέχρι το τέλος της χρονιάς, η COSMOTE θα αυξήσει την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G σε 80% και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε σχεδόν 100%.

Στις 31 Μαρτίου, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,2 εκατ., αυξημένοι κατά 4,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση επιτεύχθηκε, εξαιτίας της ενίσχυσης κατά 5,3% των πελατών συμβολαίου και 3,5% των πελατών καρτοκινητής.

Αντίστοιχα, για την COSMOTE TV, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ επισήμανε ότι “το τηλεοπτικό περιεχόμενο είναι ένα ακόμη ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα”, υπογραμμίζοντας την διασφάλιση αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων και διοργανώσεων και την ενίσχυση των υπηρεσιών Over-the-Top (OTT).

Στο πεδίο αυτό, η COSMOTE TV, εάν και έχασε την Premier League, υπέγραψε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, αποκτώντας πλέον δεσπόζουσα θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Στις 31 Μαρτίου, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε σε 637 χιλιάδες, αυξημένος κατά 10,2% σε ετήσια βάση.

Τέλος, σχετικά με τα έργα ICT, ο κ. Τσαμάζ αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου του Οργανισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάληψη έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Γενικότερα, σχετικά με τη διεύρυνση του λειτουργικού κόστους του Οργανισμού, έπειτα από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις μεταφορές, ο κ. Τσαμάζ υπογράμμισε ότι “ο Όμιλος είναι και ώριμος και έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την άνοδο του κόστους λειτουργίας”, τονίζοντας ότι είχε προβεί, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης, σε ενέργειες ελαχιστοποίησης των συνεπειών, υποστηρίζοντας ότι “δεν θα επηρεαστούν πολύ τα αποτελέσματα”.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σημείωσε ότι, παρά τις όποιες εξωγενείς αβεβαιότητες, ο Όμιλος ΟΤΕ διακατέχεται από “εγρήγορση και προσαρμοστικότητα”, ώστε να ανταποκριθεί των προκλήσεων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση υπηρεσιών και προϊόντων.

Επίσης, τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης

(α) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2021,

(β) οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2021 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, καθώς και

(γ) η Αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here