Η Κομισιόν στις 15 Φεβρουαρίου 2023 παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Είχαν προηγηθεί κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει τον Δεκέμβριο του 2020 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021.