Μια συνολική απόδοση που χαρακτηρίζεται από την ισχυρή αύξηση των κερδών, την επιτυχή εφαρμογή της διεθνούς στρατηγικής της παρουσίασε η CNP ASSURANCES το 2022.

Μεταξύ άλλων κατέγραψε:

-Kύκλο εργασιών στα 36 δισ. ευρώ (αύξηση 13,7% έναντι του 2021)

-Καθαρά κέρδη €1,939 δισ. (αύξηση 25%)

-Δείκτη κάλυψης SCR 230% (αύξηση 13 μονάδες)

-Χαρτοφυλάκιο πράσινων επενδύσεων 25,2 δισ. ευρώ (αύξηση 19,4%)

Προτεινόμενο μέρισμα 1,382 € ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει ποσοστό αποπληρωμής 50%.

Ο κ. Stéphane Dedeyan, Διευθύνων Σύμβουλος της CNP ASSURANCES, δήλωσε:

«Η CNP ASSURANCES ανακοίνωσε σημαντικά υψηλότερα κέρδη. Αυτά αντανακλούν τη δυναμική που δημιούργησε η διεθνής στρατηγική ανάπτυξής μας και τις εξαιρετικές επιδόσεις μας στην προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον των επιτοκίων. Καθώς συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας πιο περιεκτικής και βιώσιμης κοινωνίας, φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε ο πιο χρήσιμος ασφαλιστής για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές μας δεσμεύσεις, είμαστε υπερήφανοι που δημοσιεύουμε για πρώτη φορά τις συνολικές μας επιδόσεις που καλύπτουν τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους μη χρηματοοικονομικούς δείκτες».

Κέρδη ανά χώρα δραστηριοποίησης

 

Οι επιδόσεις σε unit-liked ανά περιοχή και ανά συνεργάτη/θυγατρική