Ανοίγει δρόμους για την Optima Bank η επιτυχής εισαγωγή της “Μπλε Κέδρος” στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Εξ΄αρχής η διαδικασία της Μπλε Κέδρος είχε ιδιαιτερότητες και αυξημένο βαθμό δυσκολίας-εξ ου η απροθυμία συστημικών αναδόχων να αναλάβουν το εγχείρημα- με το team της τράπεζας να αναλαμβάνει τα ρίσκα του.
Εμπειρότατη η ομάδα- υπό τους Γεώργιο Τανισκίδη και Δημήτρη Κυπαρίσση– έφερε σε (αίσιο) πέρας την αναδοχή παρά (και) τα στενά χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί.
  •  “Ηταν ένα στοίχημα, που το ανέλαβε η Optima Bank…” εκμυστηρεύθηκε στο Β κορυφαίος παράγων της τράπεζας για να συμπληρώσει πως “…ανοίγει δρόμους…” για άλλες αναδοχές.
Κοινό μυστικό στην αγορά, πως (τουλάχιστον) μία από τις προς εισαγωγή στο χρηματιστήριο ΑΕΕΑΠ εξετάζει το ενδεχόμενο να την αναθέσει στην Optima Bank. 
Όνομα, που θα αποτελέσει έκπληξη δεδομένων των στενών σχέσεων του “μητρικού ομίλου” (της ΑΕΕΑΠ) με συστημική τράπεζα.