Η επένδυση ενισχύει τη δραστηριότητα του Ομίλου στους τομείς του σκυροδέματος και των αδρανών υλικών στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξαγορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., μιας από τις πιο δυναμικές και ταχύρρυθμα αναπτυσσόμενες εταιρίες στους τομείς έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και εκμετάλλευσης λατομείων στην Ελλάδα με καθαρές πωλήσεις 47 εκατ. ευρώ το 2022.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει 32 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 12 λατομεία αδρανών υλικών, επεκτείνει το εμπορικό του δίκτυο έχοντας πλέον τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα και ενισχύει περαιτέρω την ηγετική του θέση στον κλάδο των δομικών υλικών.

Η εξαγορά δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ να εκτελεί οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, υλοποιώντας με συνέπεια την «πράσινη» στρατηγική του, προτίθεται να διαθέσει άμεσα και από τις νέες μονάδες παραγωγής τη νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα ECOPact. Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να ηγηθεί της μετάβασης σε κατασκευές χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, καλωσορίζει τους 225 εργαζόμενους της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., οι οποίοι αποτελούν πλέον μέλη της οικογένειάς του.