Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όπως σημειώνει με ανακοίνωσή του, συγκρατώντας τις όποιες αρνητικές επιρροές και διατηρώντας τα οικονομικά του μεγέθη σε καλά επίπεδα, o Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το α’ εξάμηνο του 2020:

  • Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 10,5%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%).
  • Διατήρησε το μικτό περιθώριο κέρδους σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά € 1.470 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και πέτυχε EBITDA ύψους € 7,1 εκατ.
  • Μείωσε το χρηματοοικονομικό κόστος κατά 9,15% (κατά 317 χιλ. ευρώ) λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

 Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος κατά το α’ εξάμηνο ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα € 92,2 εκατ. έναντι € 83,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ από την πανδημία του κορωνοϊού και τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα που αυτή συνεπάγεται, επηρεάστηκαν τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 7,1 εκατ. έναντι € 7,6 εκατ. και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») τα οποία έφτασαν τα € 4,9 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. Αντίστοιχη επιρροή σημειώθηκε στα Αποτελέσματα προ φόρων (ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο) και στα Αποτελέσματα μετά από φόρους (ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,2 εκατ.).

 Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχει θέσει ως κύρια προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και των συνεργατών του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εφαρμόζοντας κανονισμούς αυστηρότερους από αυτούς των αρμόδιων αρχών, ο Όμιλος κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του σε κάθε επίπεδο, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here