Τέσσερις υποψήφιοι επενδυτές κατέθεσαν -σύμφωνα με πληροφορίες- δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ.

Απογοήτευση ωστόσο προκαλούν τα αρχικώς προσφερθέντα τιμήματα.

Για την τρίτη φορά μέσα σε 6 χρόνια η “Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ” αναζητά στρατηγικό επενδυτή.

Οι συσσωρευμένες ζημίες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 30 εκατ.€, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν αρνητικό στα 21,25 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον εξέφρασαν :

  • Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Βιντζηλαίος,
  • η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ ΚΡΙ ,
  • η εισηγμένη ΕΛΓΕΚΑ
  • η αλυσίδα Βενέτης.

Σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία το προσφερόμενο τίμημα διαμορφώνεται στα 3 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα 8-9 εκατ. ευρώ που είχαν πέσει στο τραπέζι στο παρελθόν σε αντίστοιχες προσπάθειες διάσωσης.

Στο παρελθόν ενδιαφέρον για την Παγωτά ΔΩΔΩΝΗ είχαν εκδηλώσει πολλές ισχυρές εταιρείες και επενδυτικά σχήματα, όπως οι:

  • Η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ 
  • Η ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μικρογεύματα,
  • Ο όμιλος Switzgroup,
  •  η Quest Συμμετοχών.

Παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, το «θεϊκό παγωτό» εξακολουθεί από το 2017 να παραμένει μετέωρο, ενώ η εικόνα των οικονομικών της εταιρείας επιβαρυμένη.

Στον βαθμό που αυτή τη φορά τελεσφορήσει η προσπάθεια πώλησης, η εταιρεία αναμένεται να μεταβιβαστεί απαλλαγμένη από τον υπέρμετρο δανεισμό της.