του Βάιου Κρόκου

Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και κατά συνέπεια των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας είναι κάτι που μας απασχολεί χρόνια και σε – κάθε περίπτωση – απαιτούνται συνεχή και με επιμονή βήματα ώστε η οδήγηση στους ελληνικούς δρόμους να γίνεται με υψηλότερους όρους ασφάλειας. Οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση πολλοί: Καλύτερη εκπαίδευση και οδηγική συμπεριφορά, καλύτερες υποδομές, πρωτοβουλίες της Πολιτείας, σύγχρονα οχήματα, νέες τεχνολογίες κ.α

Τους προηγούμενους μήνες η ασφαλιστική αγορά πράγματι κατέγραψε σαφώς μείωση σε αποζημιώσεις – καλυπτόμενες ζημιές, μιας και δεν υπήρξαν τόσα τροχαία ατυχήματα λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, το φαινόμενο αυτό όμως φαίνεται πρόσκαιρο. Οι κίνδυνοι, με την επιστροφή στην κανονικότητα, παραμονεύουν και μονόδρομο αποτελούν η καλύτερη εκπαίδευση, τα περισσότερα “μέτρα ασφαλείας” και οι σύγχρονες υποδομές όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Σε αυτό το πνεύμα κινείται και το πρώτο Πανευρωπαϊκό Διαδικτυακό Summer School για την Οδική Ασφάλεια που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή. Το Διαδικτυακό αυτό σεμινάριο που διαρκεί μέχρι τις 24 Ιουλίου έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών βελτιώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια του Summer School θα παρουσιάζονται ενότητες όπως η ενσωμάτωση της Οδικής Ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών, θέματα οδικής ασφάλειας που αφορούν ειδικά στην ομάδα των παιδιών και των εφήβων, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα και ο ψηφιακός γραμματισμός στην εκπαίδευση σε σχέση με την Οδική Ασφάλεια, δραστηριότητες STEM, καθώς και η χρήση των πόρων που έχουν αναπτυχθεί στο έργο KROS (σενάρια εικονικής πραγματικότητας, φύλλα δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικά σενάρια και προτεινόμενα σχέδια εργασίας).

Δράσεις από την Πολιτεία – έρχονται αλλαγές σε ΚΟΚ

Την ίδια ώρα, αλλαγές προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον τομέα της οδικής ασφάλειας και στον ΚΟΚ, στοιχεία που πρέπει να προσμετρήσει και ο ασφαλιστικός κλάδος χαράσσοντας τα επόμενα βήματα στον Κλάδο Αυτοκινήτου και τις σχετικές καλύψεις.

Όπως αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο παρουσίασης του συστήματος SAFESTRIP, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει αναθεώρηση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τις κυριότερες παρεμβάσεις να αφορούν την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανά βαθμό επικινδυνότητας, τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος, την μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις κατοικημένες περιοχές, την ρύθμιση πλαισίου για ασφαλής κυκλοφορία νέων κατηγοριών οχημάτων (μικροκινητικότητα), υποχρεωτική χρήση κράνους για χρήστες ποδηλάτου ηλικίας έως 12 ετών, η υιοθέτηση χαμηλών προστίμων, αλλά και η προσαύξησή τους σε περιπτώσεις μη έγκαιρης πληρωμής.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέλυσε τους στόχους του υπουργείου στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Αναφέρθηκε στην κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 -2030. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα, δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό επίπεδο από όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των νεκρών, αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%, με έτος αναφοράς το 2020, (το 2019 η Ελλάδα είχε 699 νεκρούς).

Κρίσιμο στοιχείο στους νέους σχεδιασμούς είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ΄ έξιν παραβατών οδηγών, ενεργοποιεί το (Point System)

Βασικά σημεία παρέμβασης:

  • Η δυνατότητα online ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο point system.
  • Εξοπλισμός των υπηρεσιών τροχονομικού ελέγχου με συσκευές για την επί τόπου παρακολούθηση της υποτροπής των οδηγών.
  • Δημιουργία εθνικού μητρώου οδηγών/παραβατών
  • Εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού / πόρων μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

  • Ο παραβάτης θα γνωρίζει ότι οι πόντοι θα καταγράφονται μέσα σε εύλογο χρόνο.
  • Θα επιτρέπεται η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για τις παραβάσεις και τους πόντους που έχουν στο point system.
  • Το νέο point system θα αποτελεί μέρος του ευρύτερου μηχανισμού αντιμετώπισης των παραβατών οδηγών, με διαδικασίες επαναξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης, εναλλακτικές μορφές κυρώσεων: υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων οδήγησης κ.λπ.)

“Σκοπός, ακριβώς, αυτής της συνεργασίας είναι η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για την οδική ασφάλεια, με βάση τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας   για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και τη μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργείται ετησίως ένας χάρτης επικινδυνότητας των ελληνικών δρόμων”, σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Τι είναι το SAFESTRIP

Το πρωτοποριακό έργο SAFESTRIP (SAFE and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive Applications), είναι μια ελληνική ευρεσιτεχνία, η οποία μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δυναμικές πληροφορίες που αφορούν στον δρόμο, τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα οχήματα, μέσω εφαρμογής. Για παράδειγμα:

-δίνονται πληροφορίες για τον συντελεστή πρόσφυσης λόγω κατάστασης οδοστρώματος και καιρικών συνθηκών,

-για το όριο ταχύτητας του δρόμου,

-την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τυχόν προβλήματα σε εξόδους, επερχόμενα αυτοκίνητα ή τρένα (σε αφύλακτες διαβάσεις),

-αλλά και δυνατότητα αυτόματης πληρωμής διοδίων (“εικονικά” διόδια) ή αυτόματης πληρωμής στάθμευσης σε πόλη.

Η τεχνολογία αυτή, που είναι χαμηλού κόστους, λειτουργεί είτε τα οχήματα είναι αυτόνομα, είτε εξοπλισμένα με προηγμένα (συνεργατικά ή μη) συστήματα είτε μη εξοπλισμένα. Οι πληροφορίες ασφαλείας συλλέγονται και διαμοιράζονται στα οχήματα μέσω διάταξης μίκρο και νάνο αισθητήρων που είναι ενσωματωμένοι στην υποδομή, χωρίς παρεμβατικές, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες και αποτελούν το λεγόμενο «strip». Πρόκειται για μια σημαντική βελτίωση της λειτουργίας των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Το SAFE STRIP ξεκίνησε τον πρώτο γύρο πιλοτικών δοκιμών στην Αττική Οδό και συνεχίστηκε στην Ισπανία και την Ιταλία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here