Στον Δημήτρη Μαλλά

Στην εποχή μας, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η προστασία των δεδομένων μας –είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών– αποτελούν, πλέον, ένα κρίσιμης σημασίας ζήτημα. 

Από τις εταιρείες που ηγούνται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, η Obrela Security Industries έχει καταφέρει να τοποθετήσει την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε μεγάλους οργανισμούς. 

Μια εταιρεία που έχει πετύχει, από την ίδρυσή της, το 2009, να κινείται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και να έχει φθάσει στο σημείο να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό πελατολόγιο. 

Η Obrela επιχειρεI στην ταχEως αναπτυσσOμενη αγορA του Managed Detection and Response Services (MDR) µε ετHσιους ρυθµοYς ανAπτυξης Aνω του 20%

Όμως, τα πλάνα της Obrela δεν σταματούν εδώ. Όπως εξηγεί στο ΧΡΗΜΑ ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της, Γιώργος Πατσής, η εταιρεία έχει ξεκινήσει ένα νέο και δυναμικό επενδυτικό πλάνο, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων υποδομών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και εξαγορές. 

Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και το πλάνο δείχνει να υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς, δεδομένου κιόλας του ότι ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Obrela, αυτός του Managed Detection & Response (MDR), είναι από εκείνους που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Η Obrela είναι έτοιμη για το άλμα που θα τη φέρει μεταξύ των κορυφαίων «παικτών» της παγκόσμιας αγοράς κυβερνοασφάλειας, αλλάζοντας και το status της Ελλάδας στον χάρτη των ψηφιακών τεχνολογιών.

Πόσο σημαντική είναι η κυβερνοασφάλεια για τους μεγάλους οργανισμούς και ειδικά για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο;

Έρευνα της Cybersecurity Ventures ανέδειξε ότι το κόστος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο υπολογίζεται να φτάσει περίπου τα 6 τρισ. δολ. τη φετινή χρονιά. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα. 

Ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας αναπτύσσεται, λοιπόν, με εκθετικό ρυθμό και η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα των επιχειρήσεων σήμερα. Σύμφωνα με προβλέψεις της κορυφαίας εταιρείας ερευνών τεχνολογίας Gartner, οι δαπάνες στον κυβερνοχώρο έφτασαν τα 150 δισ. δολ. το 2021, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με αυτό που είχε προβλεφθεί το 2015. 

Πόσο μάλλον για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, που διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα πελατών, αλλά και συναλλαγές. Οι ανάγκες για πλήρη κάλυψη από πιθανές απειλές είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Γιατί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση να πρέπει να αξιοποιεί υπηρεσίες outsourcing όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια;

Οι οργανισμοί οι οποίοι αναθέτουν σε εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Obrela, την προστασία τους λαμβάνουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ανθεκτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, ενώ ο χρόνος απόκρισης σε ένα περιστατικό ασφαλείας ορίζεται στα 20 λεπτά, όταν ο αντίστοιχος χρόνος, στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης, μπορεί να φτάσει και τις 270 ημέρες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως, καθημερινά, τα κέντρα επιχειρήσεων της Obrela διαχειρίζονται περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια κρίσιμα γεγονότα (critical events). 

H μέση μεγάλη επιχείρηση διαχειρίζεται τώρα, κατά μέσο όρο, 70 συστήματα ασφαλείας από 35 διαφορετικούς προμηθευτές. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο διοικητικό κόστος και κακώς ενοποιημένα συστήματα, τα οποία επεκτείνονται με κάθε νέα γενιά τεχνολογίας. 

Αναπόφευκτα, η κυβερνοασφάλεια κατακερματίζεται, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητά της. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αποστράγγιση πόρων στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που απαιτεί ένα διευρυμένο φάσμα εξειδικευμένων δεξιοτήτων για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά. Και αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη οικονομικά ή από άποψη διαχείρισης κινδύνου για τους οργανισμούς. 

Ωστόσο, καθώς το τοπίο των κυβερνοαπειλών εξελίσσεται και επεκτείνεται, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με την αμυντική στρατηγική. Η υπηρεσία Managed Detection and Response (MDR) της Obrela προέκυψε ως απόκριση σε αυτήν την ανάγκη της αγοράς. Το MDR βοηθά τους οργανισμούς με την εφαρμογή ή βελτίωση της ανίχνευσης, απάντησης, διαχείρισης απειλών και συνεχούς παρακολούθησης.

Πώς μπορεί η Obrela να βοηθήσει τους μεγάλους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο τις κυβερνοαπειλές;

H Obrela έχει ως αιχμή της τις υπηρεσίες operational security. Ασχολούμαστε με το να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε ασφαλή μια υποδομή, να την υποβάλουμε σε δοκιμές και να την παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο, αποκρούοντας πιθανές απειλές από κυβερνοεπιθέσεις. 

Τέτοιες επιθέσεις προκαλούν την αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης –στερώντας έσοδα–, τη δυσφήμισή της, τον εκβιασμό και την απόσπαση λύτρων και τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, όπως προσωπικά δεδομένα πελατών. 

Η Obrela παρέχει ψηφιακή προστασία και υπηρεσίες διαχείρισης ρίσκου σε πραγματικό χρόνο μέσω του εξειδικευμένου κέντρου επιχειρήσεων και της πλατφόρμας Swordfish, η οποία έχει αναπτυχθεί εσωτερικά έπειτα από χρόνια εντατικής έρευνας. Η εξειδίκευσή μας είναι η επιστήμη των δεδομένων, που την εφαρμόζουμε στην κυβερνοασφάλεια. 

Η Obrela επιχειρεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του Managed Detection and Response Services (MDR), µε ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 20%, οι οποίοι αναμένεται να επιταχυνθούν στη µετά-Covid εποχή, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για κυβερνοασφάλεια στα νέα μοντέλα τηλεργασίας που δοκιμάζουν οι επιχειρήσεις. 

Βασικός στρατηγικός στόχος της Obrela είναι η πλήρης μετατροπή της κυβερνοασφάλειας από προϊόν σε υπηρεσία και κύρια προτεραιότητα είναι η προσέγγιση της μεγάλης αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία, σύμφωνα με αναλύσεις, θεωρείται ότι εμφανίζει ήδη μεγάλη δυναμική και υπολογίζεται να ξεπεράσει την επόμενη τετραετία το 1 τρισ. δολάρια.

Πρόσφατα, προχωρήσατε σε μια σημαντική κίνηση, όπως είναι η εξαγορά της Encode. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση και τι θα πρέπει να περιμένουν οι υπάρχοντες πελάτες της Encode αλλά και της Obrela; Και, το κυριότερο, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτήν την κίνηση;

Το προηγούμενο διάστημα, η Obrela προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Encode, εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εξαγορά της Encode αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, η οποία πιστεύουμε ότι θα τοποθετήσει την Ελλάδα ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντάς την ως ένα τεχνολογικό hub του κλάδου, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα στην Obrela Security Industries να εξελιχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Επίσης, με την απόκτηση της Encode δημιουργείται ένα δυναμικό σχήμα με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση, ενοποιημένο κύκλο εργασιών 18 εκατ. ευρώ, φυσική παρουσία σε πέντε χώρες, υψηλή τεχνογνωσία, έμπειρο πολυπληθές ανθρώπινο δυναμικό και διευρυμένο διεθνές πελατολόγιο, δημιουργώντας σημαντική υπεραξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους.

 Με το ενοποιημένο σχήμα, την υποστήριξη των ανθρώπων μας αλλά και την αξιοποίηση των συμπληρωματικών μας δυνάμεων, έχουμε όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να το υλοποιήσουμε. Με την κίνηση αυτή αναπτυσσόμαστε ακόμα πιο γρήγορα, γινόμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και, παράλληλα, τοποθετούμαστε ακόμα καλύτερα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, που είναι η πιο γρήγορα εξελισσόμενη αγορά τεχνολογίας παγκοσμίως. 

Ταυτόχρονα, εντός του έτους, η Obrela, έχοντας και τη στήριξη των μετόχων της, ανάμεσα στους οποίους είναι η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη και το Latsco Family Office του Ομίλου Λάτση, δρομολογεί επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και στα άμεσα πλάνα της βρίσκεται η επέκτασή της στην αμερικανική αγορά, η οποία αντιπροσωπεύει το 60% του κλάδου της κυβερνοασφάλειας. 

Επισημαίνεται ότι το ποσό των 10 εκατ. αφορά σε οργανική ανάπτυξη, δηλαδή σε επενδύσεις στην τεχνολογία στα κέντρα επιχειρήσεων, στους ανθρώπους, στο μάρκετινγκ και στις πωλήσεις. 

Ποια είναι τα επόμενα πλάνα σας; Τι να περιμένουμε από την Obrela την επόμενη διετία;

Στόχος μας στην Obrela είναι να τοποθετήσουμε την Ελλάδα ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της κυβερνοασφάλειας, ανάμεσα στις ηγέτιδες χώρες, όπως είναι το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ. Αυτό αποτελεί βασική επιδίωξη της εταιρείας, αλλά και το δικό μου προσωπικό όραμα για το μέλλον. 

Το επιχειρησιακό μας σχέδιο είναι ούτως ή άλλως μεγαλεπήβολο, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή μας και την επέκταση σε νέες αγορές. 

Με την απόκτηση της Encode η θέση μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Στην παρούσα φάση, προτεραιότητα έχουν οι ενέργειες ενσωμάτωσης των ανθρώπων της Encode, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών που δίνουμε στους πελάτες μας διεθνώς, την ενίσχυση της δυναμικής, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία όλων των σημείων φυσικής παρουσίας του ενοποιημένου σχήματος, δηλαδή της Ελλάδας, του Λονδίνου, της Φραγκφούρτης, του Ριάντ και του Ντουμπάι. 

Διατηρούμε τρία κέντρα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ένα πολύ εξελιγμένο κέντρο-θάλαμο επιχειρήσεων, το οποίο ονομάζουμε Resilience Operation Center, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

 Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η περαιτέρω ενίσχυσή μας με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση των κέντρων επιχειρήσεων και προκειμένου να πλαισιωθούν οι διευρυμένες υπηρεσίες που θα παρέχουμε ως ενοποιημένο σχήμα στους πελάτες μας. 

Φυσικά, σημαντική είναι και η ενίσχυση των υποδομών μας και βεβαίως η διασφάλιση της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, η οποία είναι από τα βασικά μας πλεονεκτήματα, ως αποτέλεσμα πολυετούς R&D, η οποία πλέον θα γίνεται σε συνεργασία και σε συνδυασμό με την τεχνολογία της Encode.

 Το ενοποιημένο σχήμα απασχολεί περίπου 200 και πλέον ανθρώπους παγκοσμίως, δραστηριοποιούμαστε σε 17 χώρες, ενώ οι βασικές και στρατηγικές χώρες δραστηριοποίησής μας παραμένουν η Ελλάδα και η Κύπρος, το Λονδίνο ως η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη, αλλά και μεγάλο επιχειρηματικό κέντρο για τη στόχευση μεγάλων επιχειρήσεων, η αγορά της Γερμανίας, καθώς και οι αγορές της Σαουδικής Αραβίας και του Ντουμπάι.

Who is Who

Ο Γιώργος Πατσής είναι ένας ειδικός στην ασφάλεια πληροφοριών, με αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων ασφαλείας για μεγάλες διεθνείς εταιρείες. 

Ως επιχειρηματίας, έχει πάθος για την αναγνώριση της αγοράς, τις ευκαιρίες και τη δημιουργία εμπορικών σημάτων. Πρωτοστατεί και ηγείται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της πληροφορίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διαχείριση κινδύνων. 

Ίδρυσε την Obrela Security Industries το 2009 με στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται και αγοράζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Σήμερα, η Obrela παρέχει τις πιο προηγμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο, σε πραγματικό χρόνο, σε περισσότερους από 200 οργανισμούς σε 17 χώρες. 

Η Obrela συλλέγει και αναλύει δεδομένα δημιουργώντας πολύτιμες πληροφορίες για νέες, αναδυόμενες και προηγμένες απειλές ασφαλείας, δίνοντας στους πελάτες της ένα μοναδικό πλεονέκτημα προβλεψιμότητας, προετοιμασίας και ανταπόκρισης.

 Ο κ. Πατσής διαθέτει διεθνή εμπειρία σε όλους τους τομείς της αγοράς ασφάλειας πληροφοριών, με σημαντικό ενδιαφέρον για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, και έχει επιδείξει επιτυχημένο ιστορικό στον εντοπισμό ευκαιριών στην αγορά, τη σύνταξη στρατηγικών μάρκετινγκ και την κατανόηση των πελατών.

Ο Γιώργος Πατσής έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός μηχανικός στο University College of London (UCL) και είναι κάτοχος MSc στη Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριών από το Royal Holloway University of London (RHUL). Είναι μέλος της Λέσχης Αθηνών και του CREST European Union Council. 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here