Στο ποσό των 28,17 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2021, παρουσιάζοντας αύξηση +18,01% σε σχέση με τη χρήση του 2020 (23,87 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 9,63 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +28,79% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2020 (7,48 εκατ. ευρώ).

Ο Νίκος Βογιατζόγλου και η κόρη του Άννυ

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 3,74 εκατ. ευρώ από 1,66 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 2,91 εκατ. ευρώ από 829.000 ευρώ το 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 2,67 εκατ. ευρώ από κέρδη 504.000 ευρώ το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 2,10 εκατ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 264.000 ευρώ το 2020).

Ο τζίρος της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 19,20 εκατ. ευρώ έναντι 13,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,58%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,78 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020 (4,83 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 2,63 εκατ. ευρώ (κέρδη ύψους 724.000 ευρώ το 2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here