Η εταιρεία R Energy 1 SΑ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και κατόπιν συνεννόησης με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και, για όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, από τις 14 Ιανουαρίου 2019 και μετά θα διαπραγματεύεται με νέους κωδικούς ISIN -CFI & FISN και συγκεκριμένα :

Κωδικός ISIN: GRS807003017  Κωδικός CFI : ESVUFR  Κωδικός FISN: R ENER/REG SHS.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here