Ο αριθμός των καταστημάτων μειώνεται, οι παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες περιορίζονται και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει διαρκώς κίνητρα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού.

Με στόχο -αυτή τη φορά- την αποχώρηση περισσότερων από 600 υπαλλήλων, ξεκίνησε τον Ιούνιο το νέο πρόγραμμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων etheloysia@nbg.gr είναι η Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής :

-Όλοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας ηλικίας 30 ετών και άνω με την προϋπόθεση ότι εργάζονται τουλάχιστον 7 χρόνια στην ΕΤΕ.

– Το συνολικό μικτό ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις €150.000 

-Προβλέπονται οικονομικά κίνητρα και στοχευμένες πριμοδοτήσεις ανάλογα με την ηλικία και τη θέση του εργαζομένου.

-Το ελάχιστο ποσό αφορά 10 μισθούς και το μέγιστο 35 μισθούς.

-Οι εργαζόμενοι ηλικίας 50-54 ετών που θα κάνουν χρήση του προγράμματος θα λάβουν επιπλέον 30% επί του ποσού αποζημίωσης (με οροφή τις 150.000 ευρώ).

-Επίσης 30% πριμ θα λάβουν και οι εργαζόμενοι που προέρχονται από καταστήματα που έκλεισαν και δεν έχουν οργανικές θέσεις.

-Για όσους απασχολούνται σε 6 συγκεκριμένες διευθύνσεις δίνεται επιπλέον 10% με το μέγιστο ποσό αποζημίωσης να διαμορφώνεται στις 165.000 ευρώ.

-Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε  μακροχρόνιες άδειας διάρκειας 2 και 5 ετών. Όσοι πάρουν αναγκαστική άδεια θα λαμβάνουν το 100% του μισθού τους τα 2 πρώτα έτη, το 75% το 3ο έτος, το 65% το 4ο έτος και το 50% το 5ο έτος.

-Διατηρούνται οι πρόνοιες για μειωμένα επιτόκια σε δάνεια και ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα.

Ειδική Ρύθμιση

Για το Προσωπικό των Μονάδων εποπτείας των Γενικών Διευθυντών:

  1. Νομικών Υπηρεσιών,
  2. Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου,
  3. Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου
  4. Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου,
  5. Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης – εξαιρείται το Δίκτυο των Καταστημάτων και το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και
  6. Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου,

θα δοθεί επιπλέον προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης. Η προσαύξηση αυτή θα δοθεί επιπλέον του ανώτατου ορίου των 150.000 ευρώ εφόσον το άθροισμά της με το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης το ξεπερνά, με ανώτατο όριο προσαύξησης το ποσό των  15.000 ευρώ και μέγιστο ποσό αποδοχών τις  165.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here