Η πλειοψηφία  των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο 4442/2016 για το νέο αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση. Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές υποδομές, για πρώτη φορά διαχωρίζονται από τις αμιγώς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς διαμορφώνεται ένα διακριτό, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, στο οποίο θα υπαχθούν οι σχετικές δραστηριότητες.

Α) Καθορισμός ή μεταβολή χρήσεων γης – Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων 

Η υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα διατηρείται ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής των χρήσεων γης. Με τρόπο σαφή και με ασφάλεια δικαίου ρυθμίζονται τα θέματα μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε περίπτωση καθορισμού (σε εκτός σχεδίου περιοχές) ή μεταβολής χρήσεων γης.

Β) Απλοποίηση της άδειας λειτουργίας στον τομέα της Μεταποίησης (μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες)

Από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, πέρα από τον τομέα των τροφίμων και ποτών που έχει ήδη υπαχθεί, όλες οι λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες με υψηλότερο ρίσκο για το περιβάλλον, τους περιοίκους, την ασφάλεια των εργαζομένων.

Γ) Περαιτέρω απλοποίηση της άδειας εγκατάστασης – Αναθεώρηση συστήματος κατάταξης σε βαθμούς όχλησης (σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ)

Δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που ιδρύονται ή επεκτείνονται/εκσυγχρονίζονται σε περιοχές που υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης αμιγώς βιομηχανικές. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών περνά σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Δ) Απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών

Στο νόμο 4442/2016 προστίθεται ένα κεφάλαιο με διατάξεις που ρυθμίζουν συνολικά τα θέματα αδειοδότησης (εγκατάστασης και λειτουργίας) των λεγόμενων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, συλλογή μη επικινδύνων απορριμμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here