Με τα ελληνικά ομόλογα να συμπεριλαμβάνονται στο νέο γιγαντιαίο πρόγραμμα αγοράς κρατικών τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ξεκινά σήμερα η μέρα στην χρηματαγορά.

  • «Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Christine Lagarde στο Twitter.
  • «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας».

Χθες το βράδυ τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδρίασε εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης και αποφάσισε :

1. Νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού με χρεόγραφα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που θέτουν για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και το outlook της ευρωζώνης το ξέσπασμα και η κλιμακούμενη εξάπλωση του κορωνοϊού, COVID-19.

Αυτό το νέο πρόγραμμα αγοράς (Pandemic Emergency Purchase Programme) θα έχει συνολικό μέγεθος 750 δισ. ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμες υπό το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς (ΑΑP).

Για τις αγορές χρεογράφων του δημόσιου τομέα, το κεφαλαιακό κλειδί των κεντρικών τραπεζών θα συνεχίσει να είναι το όριο αναφοράς για την κατανομή των πόρων μεταξύ των δικαιοδοσιών. Την ίδια στιγμή, οι αγορές υπό το νέο PEPP θα διενεργούνται με ευέλικτο τρόπο. Αυτό θα επιτρέπει διακυμάνσεις στη διανομή των αγορών σε βάθος χρόνου, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού και μεταξύ των δικαιοδοσιών.

  • Για τις αγορές υπό το PEPP θα υπάρξει εξαίρεση (waiver) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα χρεόγραφα που εκδίδει η ελληνική κυβέρνηση.
  • Αυτό σημαίνει ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει περισσότερα από 12 έως και 15 δισ Ευρώ Ελληνικών Ομολόγων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα τερματίσει τις καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού υπό το PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορωνοϊού έχει παρέλθει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν το τέλος του καλοκαιριού.

2) Να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων ενεργητικών υπό το πρόγραμμα αγοράς εταιρικών τίτλων (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικό εμπορικό «commercial paper» (σ.σ. βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες) καθιστώντας όλα τα «commercial paper» επαρκούς πιστωτικής ποιότητας επιλέξιμα για αγορά υπό το CSPP.

3) Να χαλαρώσει τα στάνταρτ στις εγγυήσεις (collateral) προσαρμόζοντας τις παραμέτρους του βασικού κινδύνου του πλαισίου για τις εγγυήσεις. Ειδικότερα, επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Additional Credit Claims (ACC) προκειμένου να περιλάβει αιτήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν πλήρη χρήση των λειτουργιών επαναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here