Αλλάζει το καθεστώς απολύσεων και αποζημιώσεων με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το υπουργικό συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η απόλυση χωρίς αποζημίωση εφόσον ο εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία του 5 συνεχόμενες ημέρες.

  • Ακόμη ορίζεται ρητά ότι η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για τους πρώτους 12 μήνες από την ημέρα ισχύος της μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης.

Άκυρη θεωρείται η απόλυση σε περίπτωση άρνησης του εργαζομένου να δεχθεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας (ευέλικτο 10ωρο).

Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργαζόμενο επειδή έχει επιλέξει να έχει και δεύτερη δουλειά, πέραν του βασικού οκταώρου.

Ακυρη είναι και η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον οφείλεται σε δυσμενή διάκριση εις βάρος του εργαζομένου, λόγω φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας κ.λπ…

Kαθιερώνεται η υποχρέωση ενημέρωσης του εργαζόμενου για τους όρους εργασίας και εξέλιξης της εργασιακής του σύμβασης.

Tο προβλέπει η κοινοτική οδηγία και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα απαίτησαν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που και στην χώρα μας ισχύει με το ΠΔ156/1994.

Αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης ωστόσο, δεν προβλέπεται στη διαδικασία που ο εργοδότης αποφασίσει τη μη συνέχιση της εργασιακής σύμβασης με τον εργαζόμενο μετά την παρόδου του εξαμήνου από την πρόσληψη του..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here