Η κυβέρνηση διαθέτει 206 εκατ. Ευρώ για την «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του πανεπιστημίου Κρήτης, με ΣΔΙΤ»

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εκδήλωσαν ενδιαφέρον 6 κατασκευαστικές εταιρείες και μία κοινοπραξία:

  • ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις,
  • ΑΒΑΞ,
  • ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Group,
  • ΙΝΤΡΑΚΑΤ,
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ-ΑΤΕΣΕ,
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
  • ΘΕΜΕΛΗ.

Στο αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται και θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών. Επίσης, θα προβεί στη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια, ενώ θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης (30 χρόνια). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, οι προς δημιουργία φοιτητικές εστίες θα επιστρέψουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τέλος της συμβατικής περιόδου με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here