Οι επενδύσεις στον χώρο των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ) σηµειώνουν ιδιαίτερα σηµαντική άνθηση τα τελευταία χρόνια, καθώς ο κλάδος των Logistics τείνει να είναι από τους πλέον αναπτυσσόµενους κλάδους στην ελληνική οικονοµία. 

Η Ελλάδα, ως µια χώρα γεωστρατηγικά εξέχουσα, χαίρει βασικών πλεονεκτηµάτων, τα οποία την καθιστούν καθοριστικό εµπορευµατικό κόµβο παγκοσµίως. Μεγάλες εταιρείες, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς, επενδύουν είτε στη µίσθωση είτε στην απόκτηση µεγάλων σε έκταση διαµετακοµιστικών κέντρων, τα οποία εξυπηρετούν τις αυξανόµενες ανάγκες τους, προσφέρουν οικονοµίες κλίµακας και παράλληλα ικανοποιούν τα ολοένα και πιο απαιτητικά διεθνή κατασκευαστικά, ασφαλιστικά και ποιοτικά πρότυπα των κτιρίων ΚΑΔ.

* Επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων 20.276 τ.µ., µε δυνατότητα αποθήκευσης περίπου 29.250 παλετών. Ο µοναδικός σχεδιασµός του κτιρίου, από “µέσα προς τα έξω”, του προσδίδει υψηλή εργονοµία και πλήρη αξιοποίηση της αποθηκευτικής του δυνατότητας στον υλοποιήσιµο όγκο του κτιρίου.

* Μέγιστο ύψος αποθήκης 12,20 µέτρα, όταν αντίστοιχα υπό ανέγερση κτίρια ΚΑΔ επιτυγχάνουν 8-9 µέτρα ύψος.

* Ο φέρων οργανισµός είναι από προκατασκευασµένο (προεντεταµένο) οπλισµένο σκυρόδεµα, πυραντίστασης 120’, το οποίο αποτελεί τη µέγιστη πυροπροστασία για κτίρια βιοµηχανικά – αποθηκευτικής χρήσης. Το κτίριο θα είναι εξολοκλήρου πιστοποιημένο κατηγορίας πυροπροστασίας Ζ3. Αντίστοιχα, τόσο τα συστήµατα πυρόσβεσης όσο και οι αυτοµατοποιηµένες πόρτες και ρολά που εγκαθίστανται ικανοποιούν τα αυστηρότερα κριτήρια πυροπροστασίας.

* Βάσει του σχεδιασµού του, διαµορφώνεται χώρος Picking & Loading docks, επιφανείας 2.500 τ.µ., µεταλλικής κατασκευής (επίσης 120’ πυραντίστασης), µε µέγιστο ύψος 7,50 µ. και πλάτος 18 µέτρα. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει στον χρήστη του κτιρίου να πραγµατοποιεί εύκολα και γρήγορα τις φορτοεκφορτώσεις των οχηµάτων, µε άνεση και ασφάλεια. Τη συγκεκριµένη εργασία έρχεται ακόµα περισσότερο να ενισχύσει η δηµιουργία µεγάλου αριθµού ραµπών (25 ράµπες), οι οποίες είναι ιδιαίτερα λειτουργικές και προσδίδουν ένα αποτελεσµατικό και ανεµπόδιστο σύστηµα logistics και κίνησης των οχηµάτων και των φορτοεκφορτώσεων σε αυτά.

* Σε τµήµα της οροφής του κτιρίου δηµιουργείται η υποδοµή για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες ηλεκτροδότησής του και το καθιστούν περισσότερο βιώσιµο και φιλικό προς το περιβάλλον. Κατ’ επέκταση, όλα τα φωτιστικά σώµατα και οι λαµπτήρες είναι αποκλειστικά νέας γενιάς LED υψηλής ενεργειακής κλάσης και αντίστοιχα εγκαθίστανται πιστοποιηµένα διαφώτιστα οροφής µε προστασία UV, τα οποία επιτρέπουν το φυσικό φως και ένα πιο φιλικό εργασιακό περιβάλλον προς τον εργαζόµενο.

Η BriQ Properties προγραµµατίζει την ανέγερση ενός δεύτερου κτιρίου ΚΑΔ, εντός του Logistics Park, το οποίο θα πληροί τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές του προπεριγραφέντος κτιρίου και θα είναι επιφανείας κατ’ ελάχιστον 10.000 τ.µ. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής του σχεδιάζεται εντός του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here