Με νέα δεύτερη ανακοίνωση επανήλθε το βράδυ το ΧΑ για τη διακύμανση της μετοχής της Attica Bank για να δώσει στοιχεία για το πώς υπολογίζονται τα όρια και οι τιμές στις αυξήσεις κεφαλαίου και πως προέκυψαν οι αρχικές τιμές καθώς και τι προβλέπεται από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Στην πρώτη ανακοίνωση το ΧΑ ανέφερε τα εξήςΗ απάντηση του ΧΑ στα ερωτήματα που έθεσε το Banks για την Attica και τα όρια των τιμών

Σύμφωνα με τη νέα δεύτερη ανακοίνωση του ΧΑ, οι υπηρεσίες του Ομίλου υπολογίζουν την ενδεικτική (θεωρητική) τιμή προσαρμογής της μετοχής για την πρώτη ημέρα αποκοπής του δικαιώματος, με βάση την απόφαση 26 του ΧΑ, η οποία λαμβάνει υπόψη τη θεωρία στη διεθνή βιβλιογραφία και τις πρακτικές στη διεθνή κεφαλαιαγορά.

Στη συνέχεια η προσαρμογή της τιμής σε κάθε τέτοια ΑΜΚ γίνεται από την προσφορά και τη ζήτηση που διαμορφώνεται στην αγορά κατά την πρώτη μέρα αποκοπής του δικαιώματος, με βάση την πληροφόρηση που έχει διαθέσει η εταιρία μέσω ανακοινώσεων, του ενημερωτικού δελτίου και τους όρους της ΑΜΚ.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση 26 ΧΑ, η θεωρητική τιμή που χρησιμοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της 22/11, προέκυψε ως εξής:

Τιμή κλεισίματος ΤΑΤΤ την Παρασκευή 19/11 = 3,95€

Αριθμός εισηγμένων τεμαχίων ΤΑΤΤ 19/11 = 24.229.445

Κεφαλαιοποίησης ΤΑΤΤ 19/11 = 95.706.307,75

Αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν κατά την ΑΜΚ = 1.200.000.000

Τιμή έκδοσης νέων μετοχών = 0,2€

Αντλούμενα κεφάλαια από την ΑΜΚ = €240.000.000

Αριθμός μετοχών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ = 1.224.229.445

Με την εφαρμογή του κατά MIFID II προβλεπόμενου tick size η θεωρητική τιμή που χρησιμοποιήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση προσδιορίστηκε στο 0,2740€.

Αυτή η θεωρητική τιμή χρησιμοποιείται στα συστήματα διαπραγμάτευσης του ATHEX group κατά την πρώτη ημέρα αποκοπής του δικαιώματος, ενδεικτικά προς το επενδυτικό κοινό, ως βάση για την αποτίμηση της εταιρείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ και ως εκ τούτου για τον υπολογισμό των ημερήσιων αποκλίσεων από την τιμή που θα προσδιορίσει η αγορά. Όπως φαίνεται παραπάνω, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πριν την αποκοπή του δικαιώματος και τα κεφάλαια που θα αντληθούν, σύμφωνα με τους όρους της ΑΜΚ.

Την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης με την αποκοπή του δικαιώματος, έγινε μαζί με τον προσδιορισμό της θεωρητικής τιμής εκκίνησης της μετοχής και διεύρυνση των ορίων limit-up & limit-down, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.6.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Χ.Α. όπως ισχύουν.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here