«Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης από δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ή καθυστερήσεων άνω των 30 ημερών». Αυτό τόνισε στους αναλυτές η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, σημειώνοντας πως ο αριθμός αθετήσεων (defaults) και εκ νέου αθετήσεων (redefaults) παραμένει περιορισμένος, ενώ τα ποσοστά αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rates) παραμένουν υψηλά στη λιανική τραπεζική και ειδικότερα, στα στεγαστικά δάνεια. 

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώθηκαν σε 1,6 δισ. ευρώ ή μόλις 200 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Παύλο Μυλωνά να τονίζει: «Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι οργανικές ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμειναν αρνητικές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, οδηγώντας τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ προβλέψεων στο 5,1% στην Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα από τον στόχο του ~6% που είχαμε θέσει για το 2022». 

Σε επίπεδο έτους, η οργανική μείωση ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε -300 εκατ. ευρώ, με τη συνολική μείωσή τους από το τέλος του 2021 να «αγγίζει» τα 500 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη μη οργανικές ενέργειες και λογιστικές διαγραφές. Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά περίπου 80 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 180 μ.β. σε ετήσια βάση.